Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Verslumo ugdymo mokymai Kalvarijos savivaldybėje

 

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos patvirtino asociacijos „Tarprubežių bendruomenės centras" projektą  Nr. KALV-LEADER-1C-M-5-3-2019/42VS-PV-19-1-12295-PR001

 ,,Verslumo ugdymo mokymai Kalvarijos savivaldybėje"

Projektas parengtas pagal Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategiją. VPS priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas" tikslas: suteikti  projektų pareiškėjams ir vykdytojams reikiamą kompetenciją, būtiną įgyvendinant vietos projektus.

Projekto tikslas - ugdyti Kalvarijos savivaldybės gyventojų verslumo gebėjimus.

Projekto uždaviniai:

1. Suorganizuoti 7 mokymus grupėse, kuriose bus nagrinėjamos 4 temos;

2. Motyvuoti projekto dalyvius kurti nuosavą verslą;

3. Supažindinant dalyvius su Lietuvos SVV gerąja patirtimi;

4. Išmokyti pasirinkti teisingą pardavimų skatinimo strategiją, efektyviai vesti derybas;

5. Suteikti bazines žinias apie verslo organizavimą ir personalo motyvavimą;

Mokymų temos:

1. "Sėkminga SVV įmonių veikla" Trukmė: 8 val. Viso bus pravesti 2 mokymai 2 grupėms po 18 dalyvių.

2. „Smulkių ir vidutinių įmonių kūrimas, verslo planas, pirminė buhalterinė apskaita" Trukmė: 8 val. Viso bus pravesti 2 mokymai 2 grupėms po 18 dalyvių.

3. Produktų ar paslaugų pardavimas, derybų taktikos". Trukmė: 8 val. Viso bus pravesti 2 mokymai 2 grupėms po 18 dalyvių.

4. „Projektų valdymas, vadovavimas, motyvacinės sistemos sukūrimas įmonei". Trukmė: 8 val. Bus pravesti vieni bendri mokymai 36 asmenų grupei.

Kviečiame registruotis į projekto ,, Verslumo ugdymo mokymai Kalvarijos savivaldybėje" mokymus, kurie prasidės birželio - liepos mėn. Mums labai svarbu žinoti potencialių dalyvių skaičius, jog galėtume derinti mokymų datas su lektoriais. Mokymai vyks savaitgaliais, grupėse po 18 asmenų, trukmė 8 val.
Apie galimybę dalyvauti mokymuose prašau informuoti iki 2020 m. gegužės 31 d. el.p. tarprubežiai@gmail.com arba tel. 863660532 Alma Kavaliauskaitė

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai