Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis

Vyks Kalvarijos savivaldybės tarybos 12-asis posėdis


PROJEKTAS

 

Kalvarijos savivaldybės tarybos 12-ojo posėdžio,

vyksiančio 2019 m. gruodžio 30 d.  16.00 val.

Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje (Laisvės g. 2, Kalvarija),

darbotvarkė

 

1. Dėl Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių rekomendacinių normatyvų tvirtinimo (Nr. 228).

2. Dėl Kalvarijos savivaldybės sporto ir fizinio aktyvumo projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo tvirtinimo (Nr. 229).

3. Dėl Kalvarijos savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo (Nr. 231).

4. Dėl Kalvarijos savivaldybės mokyklų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2020-2022 metų atestacijos programų tvirtinimo (Nr. 233).

Pranešėja Danutė Lisauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.

 

5. Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifo nustatymo (Nr. 204).

6. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. T-176 „Dėl gyvenamojo namo įsigijimo įgyvendinant projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centro tinklo plėtra Kalvarijos savivaldybėje" pakeitimo (Nr. 230).

Pranešėja Vida Tumelienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja.

 

7. Dėl atstovo delegavimo į Marijampolės regiono plėtros tarybą (Nr. 225).

Pranešėjas Valdas Aleknavičius, tarybos narys.

 

8. Dėl Kalvarijos savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitos (Nr. 226).

9. Dėl Priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo (Nr. 227).

Pranešėja Sigutė Matulevičiūtė-Jodelienė, savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė).

 

10. Dėl Kalvarijos savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų, parduodamų viešojo aukciono būdu, sąrašo patvirtinimo (Nr. 232).

Pranešėjas Almantas Giraitis, Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjas.

 

11. Dėl UAB „Rimedis" atleidimo nuo mokesčių (Nr. 234).

12. Dėl UAB „Kalvarijos komunalininkas" atleidimo nuo mokesčių (Nr. 235).

13. Dėl Kalvarijos savivaldybės 2019 metų biudžeto tikslinimo (Nr. 236).

Pranešėja Laima Trečiokienė, Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vedėja.

 

 

 

Meras                                                                                                     Vincas Plikaitis

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai