Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Liubavo seniūnijos nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų dėmesiui!

Kalvarijos savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" (toliau - Priemonė).

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stipinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Kalvarijos savivaldybėje aprašu (toliau - Aprašas), patvirtintu Kalvarijos savivaldybės direktoriaus 2020-02-28 įsakymu Nr. D-91.

Priemonei ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" Liubavo seniūnijoje skiriama 577,62 eurai.

Tinkamomis finansuoti laikomos Liubavo seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2020 m. balandžio 1 d. patvirtintos veiklos, tenkinančios viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius:

1. Veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas), bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams).

Liubavo seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti iki 2020 m. birželio 25 d. 15 val. Kalvarijos savivaldybės administracijai (Laisvės g. 2, 214 kab. priimamasis) pagal pridedamą Paraiškos formą. Kontaktinis asmuo pasiteirauti: Anatolijus Lesnickas, Kalvarijos savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyr. specialistas, tel. Nr. 8-343-60609, el. paštas: anatolijus.lesnickas@kalvarija.lt.

 
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai