Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
ANKSTYVŲJŲ PREVENCINIŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE 2017-2018 M. M.

Kalvarijos savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvoje, vis daugiau ugdymo įstaigų stengiasi kurti visiems mokyklos bendruomenės nariams saugią aplinką, išgyvendinti paplitusias patyčias ir smurtą, taikydami veiksmingas, moksliškai pagrįstas prevencines programas.

Viena tokių programų - tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai", skirta 5-7 metų vaikams. 2017-2018 m. m. joje dalyvaus šios Kalvarijos savivaldybės ugdymo įstaigos:

 1. Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis".
 2. Akmenynų pagrindinė mokykla.
 3. Jungėnų pagrindinė mokykla.
 4. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinė mokykla.
 5. Sangrūdos gimnazija.
 6. 6. Kalvarijos gimnazijos Jusevičių skyrius.

Lietuvoje 2012 m. pradėtas įgyvendinti programos „Zipio draugai" tęsinys - programa „Obuolio draugai", skirta 7-9 metų vaikams. 2017-2018 m. m. joje dalyvaus šios Kalvarijos savivaldybės ugdymo įstaigos:

 1. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinė mokykla.
 2. Jungėnų pagrindinė mokykla.
 3. Kalvarijos gimnazija.

Nuo 2006 m. visoje Lietuvoje įgyvendinama ankstyvosios prevencijos ir socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus ugdanti programa „Įveikiame kartu", skirta 7-9 vaikams. 2017-2018 m. m. joje dalyvaus šios Kalvarijos savivaldybės ugdymo įstaigos:

 1. Nemunaičių pagrindinė mokykla.
 2. Kalvarijos gimnazija.
 3. Jungėnų pagrindinė mokykla.
 4. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinė mokykla.

Tarptautinės programos vykdytoja viešoji įstaiga „Vaiko labui" 2017 m. rugsėjo 6 d. raštu Nr. SD-23/3P/M.a04-S.sk. sveikina pedagogų bendruomenę su naujų mokslo metų pradžia, dėkoja Kalvarijos savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriui už pagalbą ir palaikymą, įgyvendinant ankstyvosios prevencijos programas, ir tikisi, jog ne pirmus metus trunkantis bendradarbiavimas sėkmingai tęsis ir toliau.

Informaciją, susijusią su tarptautinėmis programomis, galima rasti interneto puslapyje www.vaikolabui.lt.

 

                                                        Švietimo ir ugdymo skyriaus informacija

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai