Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis

Vyks Kalvarijos savivaldybės tarybos 9-asis posėdis


PROJEKTAS

 

Kalvarijos savivaldybės tarybos 9-ojo posėdžio,

vyksiančio 2019 m. lapkričio 21 d.  10.00 val.

Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje (Laisvės g. 2, Kalvarija),

darbotvarkė

 

1. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-188 „Dėl Kalvarijos savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo (Nr. 194).

2. Dėl Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių rekomendacinių normatyvų tvirtinimo (Nr. 200n).

3. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. T-51-11 „Dėl naujos redakcijos Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos nuostatų tvirtinimo" papildymo (Nr. 209).

4. Dėl Kalvarijos savivaldybės sporto ir fizinio aktyvumo projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo tvirtinimo (Nr. 212).

Pranešėja Danutė Lisauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.

5. Dėl leidimo sudaryti negyvenamųjų patalpų panaudos sutartį su Kalvarijos socialinių paslaugų centru (Nr. 189).

6. Dėl buto (duomenys neskelbtini) pirkimo (Nr. 192).

7. Dėl buto (duomenys neskelbtini) pirkimo (Nr. 193).

8. Dėl buto (duomenys neskelbtini) pirkimo (Nr. 195).

9. Dėl savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo (Nr. 201).

10. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo Kalvarijos savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. 202).

11. Dėl Kalvarijos savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo (203).

12. Dėl UAB „Kalvarijos komunalininkas" 2019-2021 metų veiklos plano (Nr. 207).

13. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties su Kalvarijos socialinių paslaugų centru pratęsimo (Nr. 211).

Pranešėjas Almantas Giraitis, Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjas.

14. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-179 „Dėl socialinio būsto pirkimo" pakeitimo (Nr. 196).

15. Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifo nustatymo (Nr. 204).

Pranešėja Vida Tumelienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja.

16. Dėl viešosios įstaigos Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro medicinos punktų panaikinimo (Nr. 197).

17. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl viešosios įstaigos Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo" pakeitimo (Nr. 198).

18. Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 206).

Pranešėja Sigutė Matulevičiūtė-Jodelienė, savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė).

19. Dėl Kalvarijos savivaldybės korupcijos prevencijos 2019-2021 metų programos ir programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo (Nr. 205).

Pranešėjas Valdas Aleknavičius, savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininkas.

20. Dėl Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo (Nr. 199).

Pranešėja Irena Skroblienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja.

21. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo (Nr. 208).

22. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo (Nr. 210).

Pranešėja Laima Trečiokienė, Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vedėja.

 

 

Meras                                                                                                     Vincas Plikaitis

 

Papildomi klausimai:

23. Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų prieš terminą, praradus Kalvarijos savivaldybės tarybos pasitikėjimą (Nr. 213).

24. Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo (Nr. 214).

25. Dėl Kalvarijos savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo (Nr. 215).

 

 

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai