Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
Posėdžiavo Kalvarijos savivaldybės taryba

Paskutinę rugpjūčio dieną Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje vyko 33-asis Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdis, kuriame buvo svarstoma 15 darbotvarkės klausimų. Posėdžiui pirmininkavo meras Vincas Plikaitis, o posėdyje dalyvavo 19 tarybos narių.

Pirmuosius aštuonis klausimus tarybos nariams pristatė Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Vida Tumelienė. Tarybos kompetencijai buvo patikėta siūlyti ir tvirtinti naujus narius į Nevyriausybinių organizacijų tarybą bei Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės asociaciją. Buvo pritarta skirti lėšų projektams: „Lietuvos taurė 2017" V etapas ir MACEC (Centrinės Europos šalių motociklų sporto sąjunga) V etapas" (buvo skirta 1688 Eur) bei :Rekreacinės teritorijos kūrimas ir priežiūra Sangrūdos kaime". (buvo skirta 1500 Eur). Remiantis gautu Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje teikimu, taryba pakoregavo Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo tvarkos aprašą ir pritarė trijų projektų vykdymui: „Jungėnų pagrindinės mokyklos stadiono bėgimo takų įrengimas ir pritaikymas jaunimo poreikiams", „Sporto aikštelės įrengimas ir pritaikymas Aistiškių kaimop bendruomenės poreikiams", „Sangrūdos kaimo bendruomenės aplinkoje pasivaikščiojimo takelių ir apšvietimo įrengimas, gerinant bendruomenės poreikius".

Daugiausia diskusijų tarp tarybos narių kėlė devintasis darbotvarkės klausimas „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų". Paslaugos tiekėjas UAB „Kalvarijos komunalininkas" 2016 m. gruodžio mėn. gavo raštą iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos su prašymu pateikti duomenis, reikalingus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazinėms kainoms derinti. Gavusi reikalingą informaciją, komisija, vadovaudamasi Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, perskaičiavo kainas. Perskaičiuotos kainos buvo pateikos Kalvarijos savivaldybės tarybos tvirtinimui. Tarybos narys Valdas Aleknavičus pateikė tarybai savo alternatyvų siūlymą, skaičiuoti žmonėms vandenį nuliniu tarifu už kubą, iki tol kol gyventojai turės kokybišką, visas higienos normas atitinkantį vandenį. Meras V. Plikaitis klausė V. Aleknavičiaus kodėl vanduo nuo 2011 metų yra blogas? Kodėl jis nesiūlė nuo 2011 metų už vandenį nieko nemokėti ir taikyti 0,00 Eur/ m³ tarifą? Šis siūlymas buvo priimtas ir svarstytas, tačiau nepriimtas. Taryba balsavo už pateiktą sprendimo projektą ir nusprendė vandens kainos nekeisti, palikti galiojančią kainą.

Buvo pritarta negyvenamųjų patalpų Trakiškių kaime perdavimui Jonų kaimo bendruomenės reikmėms panaduos pagrindais. Gavus keleto mokinių tėvų prašymus buvo pritarta leisti išimties tvaka pavežėti mokinius į Kalvarijos gimnaziją ir atgal į namus reguliaraus vietinio susisiekimo autobusu, kompensuojant važiavimo išlaidas.

Socialinių reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Diana Varnagirytė teikė tarybai sprendimo projektą „Dėl Kalvarijos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2017 metų sąmatos tvirtinimo". Sąmatą taryba patvirtino. Kitu klausimu buvo keičiamas tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T-84 „Dėl Kalvarijos savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo".

Galiausiai paskutiniu klausimu buvo teikiami kandidatai į „Auksinės krivūlės riteris" apdovanojimą. Taryba siūlė Eleonoros Ulevičienės ir tarybos nario Jono Kazio Dzirmeikos kandidatūrą, pastaroji ir buvo patvirtinta.

Papildomu, penkioliktu klausimu dėl padidėjusio atėjusių mokinių skaičiaus buvo patikslintas Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos klasių komplektų skaičius 2017-2018 mokslo metams.

 

Savivaldybės informacija ir nuotrauka

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai