Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Kvietimas teikti paraiškas Kalvarijos savivaldybės NVO rėmimo programos paramai 2020 m. gauti

Kalvarijos savivaldybės administracija, įgyvendindama Kalvarijos savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-51 patvirtintos Kalvarijos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos nuostatas, pakartotinai kviečia nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas gauti finansinę paramą projektams įgyvendinti.

2020 metų remiamų iniciatyvų prioritetai:

1. Kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, leidinių leidyba, kitos panašios veiklos);

2. Bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams bei viešo naudojimo patalpų remontui).

Užpildyta paraiškos forma turi būti pateikta užklijuotame voke ir su lydraščiu pateikiama iki 2020 m. spalio 27 d. 16.00 val. Kalvarijos savivaldybės administracijos priimamajame.

PRIDEDAMA:

Kalvarijos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos tvarkos aprašas.

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai