Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius: Haroldas Arelis
INFORMACIJA DARBDAVIAMS, PAGEIDAUJANTIEMS VYKDYTI VIEŠUOSIUS DARBUS 2017 METAIS

Darbdaviai, pageidaujantys vykdyti viešuosius darbus 2017 metais, juos organizuos, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 patvirtintu Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu. Bus organizuojami tik laikino pobūdžio visuomenei naudingi viešieji darbai, padedantys palaikyti ir plėtoti vietos bendruomenių socialinę infrastruktūrą. Viešieji darbai bus skirti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti.

Pagal Kalvarijos savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-5 patvirtintą Kalvarijos savivaldybės viešųjų darbų sąrašą bus galima įdarbinti 46 asmenis, kurie dirbtų:

1. Socialinės ir visuomeninės paskirties objektų, esančių valstybinėje žemėje, teritorijų tvarkymo laikino pobūdžio darbai.

2. Kalvarijos savivaldybei priskirtos valstybinės žemės, gatvių, kelių, pakelių viešųjų teritorijų tvarkymo ir želdinių priežiūros darbai.

3. Upių, ežerų ir kitų viešųjų teritorijų tvarkymo ir želdinių priežiūros darbai.

4. Medžių sodinimo, aplinkosauginių ir rekreacinių objektų, rekreacinės infrastruktūros tvarkymo ir sanitarinės priežiūros darbai.

5. Istorijos ir kultūros paveldo, muziejų, kapinių, parkų, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų tvarkymo pagalbiniai darbai.

Pirmenybė organizuoti viešuosius darbus teikiama darbdaviams, kurie įsipareigoja po viešųjų darbų įdarbinti asmenis pagal neterminuotą darbo sutartį arba pagal terminuotą darbo sutartį ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinius), prisidėti nuosavomis lėšomis prie kitų su viešųjų darbų atlikimu susijusiomis išlaidomis.

Pasiūlymai dalyvauti viešųjų darbų organizavimo atrankoje priimami iki 2017 m. vasario 7 d. Ūkio ir urbanistikos skyriuje (226 kab., Laisvės g. 2, Kalvarija).

Išsamesnę informaciją apie viešųjų darbų organizavimo sąlygas bei pasiūlymų pildymą teikia Darius Kuprelevičius, Ūkio ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (226 kab., tel. (8 ~ 343) 60 633, Laisvės g. 2, Kalvarija).

 

Ūkio ir urbanistikos skyriaus informacija

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai