Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
Kvietimas teikti paraiškas pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Kalvarijos savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" (toliau - Priemonė).

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Kalvarijos savivaldybėje aprašu (toliau - Aprašas), patvirtintu Kalvarijos savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimu Nr. T-129 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Kalvarijos savivaldybėje aprašo patvirtinimo".

Paraiškas gali teikti Aprašo 4 punkte nurodytose teritorijose, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti pagal Priemonę yra skiriamas finansavimas, esančios registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, nevyriausybinės organizacijos.

Tinkamomis finansuoti laikomos konkrečios seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintos veiklos, tenkinančios viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius.

Kalvarijos seniūnija:

Kalvarijos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos:

1. Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms;

2. Vaikų ir jaunimo užimtumas;

3. Kultūrinė ir švietėjiška veikla;

4. Sporto ir sveikatinimo veikla;

5. Bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelkimą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla;

6. Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Kalvarijos seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti iki 2017 m. spalio 20 d. 15.00 val. Kalvarijos savivaldybės administracijai (Laisvės g. 2, 214 kab. priimamasis) pagal pridedamą Paraiškos formą.

Kontaktinis asmuo pasiteirauti: Anatolijus Lesnickas, Kalvarijos savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyr. specialistas, tel. nr. (8 343) 60 609, el. p. anatolijus.lesnickas@kalvarija.lt

 

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus informacija

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai