Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Įgyvendinamas projektas „Kompleksinis Kalvarijos miesto centrinės dalies sutvarkymas“


Kalvarijos savivaldybės administracija pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7  prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas" 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra" įgyvendina projektą „Kompleksinis Kalvarijos miesto centrinės dalies sutvarkymas" Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-41-0002.

2018 m. sausio 15 d. VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Kalvarijos savivaldybės administracija pasirašė projekto „Kompleksinis Kalvarijos miesto centrinės dalies sutvarkymas" Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-41-0002 finansavimo ir administravimo sutartį. Projektui įgyvendinti numatyta 2 030 831,08 Eur lėšų (iš jų: Europos Sąjungos lėšos - 1 726 206,41 Eur, valstybės biudžeto lėšos - 152 312,33 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos - 152 312,33 Eur).

Projekto „Kompleksinis Kalvarijos miesto centrinės dalies sutvarkymas" tikslas - prisidėti prie palankių sąlygų paslaugų sektoriui skatinimo bei gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimo Kalvarijos mieste.

Projekto įgyvendinimo metu siekiama kurti palankią aplinką investicijoms bei sudaryti sąlygas įvairesnėms ir labiau prieinamoms viešosioms paslaugoms, sutvarkant centrinę miesto dalį, atnaujinant viešąsias erdves: miesto parką, autobusų stotį ir jos prieigas, Laisvės g. atkarpą  nuo Dariaus ir Girėno g. iki Vasario 16-osios g. sankryžos, turgelį, Ugniagesių g. 3, pritaikant šią viešąją infrastruktūrą bendruomenės poreikiams.

Pagal UAB „Laimos ir Ginto projektai" parengtą techninį projektą ir 2017-08-10 pasirašytą Statybos darbų rangos sutartį Nr. VPS-95 darbus objekte atlieka UAB „Sumeda".

Numatoma projekto pabaiga - 2020-06-30.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

 

 

                    Savivaldybės informacija

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai