Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Vyks Kalvarijos savivaldybės tarybos 18-asis posėdis


PROJEKTAS

 

Kalvarijos savivaldybės tarybos 18-ojo posėdžio,

vyksiančio nuotoliniu būdu 2020 m. balandžio 30 d.  10.00 val.,

darbotvarkė

 

1. Dėl Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. 51).

Pranešėja Alė Marija Sidarienė, Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos direktorė.

2. Dėl Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. 63).

Pranešėja Romualda Jankevičiūtė, Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinės mokyklos direktorė.

3. Dėl Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. 64).

Pranešėja Nijolė Babeckienė, Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, atliekanti direktoriaus pareigas.

4. Dėl Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis" 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. 62).

Pranešėja Janina Bukevičienė, Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis" direktoriaus pavaduotoja, atliekanti direktoriaus pareigas.

5. Dėl Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. 69).

Pranešėja Vida Šalčiuvienė, Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos direktorė.

6. Dėl Kalvarijos gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. 70).

Pranešėja Dijana Kavaliauskienė, Kalvarijos gimnazijos direktorė.

7. Dėl Kalvarijos meno mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. 52).

Pranešėjas Juozas Ciprisevičius, Kalvarijos meno mokyklos direktorius.

8. Dėl Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. 61).

Pranešėja Laima Karpavičienė, Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė.

9. Dėl Kalvarijos savivaldybės kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. 71).

Pranešėja Laima Kupstienė, Kalvarijos savivaldybės kultūros centro direktorė.

10. Dėl Kalvarijos sporto centro 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. 73).

Pranešėjas Edvardas Venslova, Kalvarijos sporto centro direktorius.

11. Dėl Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. 65).

Pranešėja Oksana Vasiliauskienė, Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų direktorė.

12. Dėl Kalvarijos socialinių paslaugų centro 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. 66).

Pranešėja Eglė Raškauskienė, Kalvarijos socialinių paslaugų centro direktorė.

13. Dėl Kalvarijos globos ir užimtumo centro 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. 67).

Pranešėja Lina Saladuonienė, Kalvarijos globos ir užimtumo centro direktorė.

14. Dėl viešosios įstaigos Sangrūdos ambulatorijos 2019 metų veiklos ataskaitos ir vadovo tarnybinio atlyginimo kintamosios dalies nustatymo (Nr. 85).

Pranešėja Laimutė Rėkienė, VšĮ Sangrūdos ambulatorijos vyriausioji gydytoja.

15. Dėl viešosios įstaigos Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitos ir vadovo tarnybinio atlyginimo kintamosios dalies nustatymo (Nr. 86).

Pranešėja Ilona Aleksienė, VšĮ Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausioji gydytoja.

16. Dėl viešosios įstaigos Kalvarijos ligoninės 2019 metų veiklos ataskaitos ir vadovo tarnybinio atlyginimo kintamosios dalies nustatymo (Nr. 87).

Pranešėja Kristina Škarnulienė, VšĮ Kalvarijos ligoninės direktorė.

17. Dėl Kalvarijos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. 75).

Pranešėjas Tomas Lužanskis, savivaldybės kontrolierius.

18. Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. 78).

Pranešėjas Valdas Aleknavičius, savivaldybės administracijos direktorius.

19. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos ir mero 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. 88).

Pranešėjas Vincas Plikaitis, savivaldybės meras.

20. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-46-9 „Dėl Specialiojo transporto paslaugų skyrimo ir teikimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. 68).

21. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-33 „Dėl Kalvarijos savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. 79).

22. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-34 „Dėl Kalvarijos savivaldybės paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo (Nr. 80).

23. Dėl Kalvarijos savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo (Nr. 81).

Pranešėja Nijolė Silickienė, Socialinių reikalų skyriaus vedėja.

24. Dėl Kalvarijos savivaldybės transporto paslaugų, teikiant pagalbą vaikui ir šeimai, organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo (Nr. 72).

Pranešėja Rūta Kučinskienė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė).

25. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-31 „Dėl 2020 m. Kalvarijos savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo" pakeitimo (Nr. 74).

Pranešėjas Almantas Giraitis, Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjas.

26. Dėl Kalvarijos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2019 metų ataskaitos tvirtinimo (Nr. 82).

27. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-154 „Dėl viešosios įstaigos Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo" pakeitimo (Nr. 83).

28. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-155 „Dėl viešosios įstaigos Sangrūdos ambulatorijos stebėtojų tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo" pakeitimo (Nr. 84).

Pranešėja Sigutė Matulevičiūtė-Jodelienė, savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė).

 

 

 

Meras                                                                                                     Vincas Plikaitis

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai