Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
INFORMACIJA DARBDAVIAMS, PAGEIDAUJANTIEMS VYKDYTI UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMĄ 2017 METAIS

 

Darbdaviai, pageidaujantys vykdyti užimtumo didinimo programą 2017 metais, darbus organizuos, vadovaudamiesi Kalvarijos savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-119 „Dėl Kalvarijos savivaldybės užimtumo didinimo 2017 m. programos tvirtinimo". Bus organizuojami tik laikino pobūdžio visuomenei naudingi darbai, padedantys palaikyti ir plėtoti vietos bendruomenių socialinę infrastruktūrą. Darbai bus skirti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti. Pagal Kalvarijos savivaldybės užimtumo didinimo programą 2017 metais bus galima įdarbinti 25 asmenis, kurie dirbtų:

-  valstybinėje žemėje esančių žaliųjų plotų, gėlynų, želdinių ir kitų viešųjų erdvių valymo ir priežiūros laikino pobūdžio darbus (pakelėse esančių krūmų šalinimas, žolės šienavimas, šiukšlių rinkimas, gėlių sodinimas ir priežiūra, kt.);

- valstybinėje žemėje esančių gatvių, kelių, pakelių, pėsčiųjų ir dviračių takų bei kitų visuomeninės paskirties teritorijų tvarkymo, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbus;

-  valstybinėje žemėje esančių vandens telkinių pakrančių, poilsio zonų, maudyklų valymo ir priežiūros laikino pobūdžio darbus;

- istorijos ir kultūros paveldo objektų, valstybinėje žemėje esančių neveikiančių kapinių priežiūros laikino pobūdžio darbus;

- valstybinėje žemėje esančių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių smulkaus remonto, tvarkymo ir priežiūros laikino pobūdžio pagalbinius darbus;

- socialinės bei visuomeninės paskirties objektų teritorijų tvarkymo pagalbinius laikino pobūdžio darbus;

- laikino pobūdžio pagalbininius darbus priešmokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir profesinio orientavimo įstaigose;

- sporto ir turizmo objektų tvarkymo pagalbinius darbus;

- smulkius remonto pagalbinius darbus;

- pagalba teikiant socialines paslaugas.

Pirmenybė organizuoti užimtumo didinimo programą teikiama darbdaviams, kurie įsipareigoja po numatyto laikotarpio įdarbinti asmenis pagal neterminuotą darbo sutartį arba pagal terminuotą darbo sutartį ne trumpesniam kaip 4 mėnesių laikotarpiui (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinius).

Pasiūlymai vykdyti užimtumo didinimo programą priimami iki 2017 m. rugsėjo 28 d. Kalvarijos savivaldybės administracijoje, Laisvės g. 2, Kalvarija.

Išsamesnę informaciją apie užimtumo didinimo programos organizavimo sąlygas bei pasiūlymų pildymą teikia Darius Kuprelevičius, Ūkio ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (tel. (8 343) 60 633, 226 kab., Laisvės g. 2, Kalvarija).

 

Ūkio ir urbanistikos skyriaus informacija

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai