Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis

BAIGIAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „AKTYVŪS JAUNI ŽMONĖS ATGAIVINA SENOVINES TRADICIJAS“

                                                                                            

Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border                                                  Programme is co-financed by

Cooperation Programme 2007-2013                                                                          the European Union

 

 

Baigiamas įgyvendinti projektas „Aktyvūs jauni žmonės atgaivina senovines tradicijas“ (Nr. ILPR.02.01.00-20-150/10). Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga pagal 2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Projektas inicijuotas trijų kaimyninių šalių vietos valdžios partnerystės susitarimo pagrindu, siekiant kartu spręsti bendras problemas. Tai jungtinės pastangos išsaugoti bei populiarinti pasienio išskirtinės vertės kultūros paveldo objektus, sudaryti palankias sąlygas turizmo vystymu grindžiamai regiono plėtrai.

Bendra projekto vertė - 2985350,06 EUR;

Bendra Europos Sąjungos paramos suma - 2 686 815,05 EUR;

Bendra projekto suma Kalvarijos savivaldybei - 1 058 731,00 EUR.

Projekto pritrauktomis lėšomis renovuotas Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos vardo parapijos bažnyčios fasadas, pakeistos durys, atnaujinti langai, suremontuotas stogas, atnaujintos šventųjų skulptūros bei dekoro elementai, įrengta žaibosauga, sutvarkyti pamatai, nuogrinda bei laiptai, įrengtas keltuvas neįgaliesiems, rekonstruoti lietaus ir nuotekų tinklai, trinkelėmis iškloti šventoriaus takeliai, pastatyti nauji lauko suoleliai, rengiamas Kalvarijos miesto istorinės dalies rekonstrukcijos techninis darbo projektas. Baigiant įgyvendinti projektą, bus įkurtas Kalvarijos jaunimo piligrimų centras.

Rangos darbus atlieka uždaroji akcinė bendrovė „Rofolis“.

Viena iš projekto veiklos sričių – tarptautinių kūrybingo ir aktyvaus jaunimo stovyklų organizavimas. 2013 m. liepos mėn. tokia stovykla vyko Kalvarijoje, 2014 m. sausio ir liepos mėn. dvi stovyklos suorganizuotos Dovspudoje (Lenkijos Respublika) ir rugpjūčio mėn. Oziorske (Rusijos Federacija).

Savivaldybės informacija

 

Nuotraukose Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos vardo parapijos bažnyčia IKI ir PO renovacijos, užfiksuotos tarptautinių stovyklų akimirkos,  išleistas 2015 m. projekto kalendorius.

           

 Antano Beniulio ir Raimundo Maruškevičiaus nuotraukos

 

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai