Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
Neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos kviečiamos dalyvauti projektų teikimo konkurse

 

Kalvarijos savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 patvirtintu Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašu, kviečia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias organizacijas dalyvauti projektų teikimo konkurse.

Projektų paraiškas gali teikti Juridinių asmenų registre įregistruotos neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos - asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininko teises įgyvendina valstybės arba savivaldybės institucija), kurios ne mažiau nei vienus metus teikia  nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas ir vykdo veiklas, skirtas konkrečioje savivaldybėje gyvenantiems neįgaliesiems integruoti į visuomenę.

Organizacija pagal paslaugos teikimo vietą teikia vieną projekto paraiškos originalą. Kartu su projekto paraiška kompiuterinėje laikmenoje teikiama elektroninė projekto paraiškos versija. Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas.

Paraiškos priimamos iki 2017 m. spalio 15 d. Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriuje.

Išsamesnė informacija teikiama Socialinių reikalų skyriuje, Laisvės g. 2, Kalvarija, tel. (8 343) 60 628, el. paštu diana.varnagiryte@kalvarija.lt.

 

Savivaldybės informacija

 

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai