Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
Pradėtas įgyvendinti projektas „Socialinio būsto plėtra Kalvarijos savivaldybėje“

Rugsėjo mėn. Kalvarijos savivaldybės administracija pasirašė sutartį su viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra projektui „Socialinio būsto plėtra Kalvarijos savivaldybėje" (projekto Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-41-0004) įgyvendinti pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonę „Socialinio būsto fondo plėtra".

Projekto tikslas - padidinti Kalvarijos savivaldybės socialinio būsto fondą, siekiant išplėsti galimybes apsirūpinti būstu asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą.

Projekto uždavinys - plėtoti Kalvarijos savivaldybės socialinio būsto fondą įsigyjant socialinius butus Kalvarijos mieste.

Bendra projekto vertė 310 980,90 Eur, iš jų: 85 proc. finansuojami iš Europos regioninės plėtros fondo, 15 proc. -  dalinis finansavimas iš savivaldybės biudžeto.

Projekto metu savivaldybė įsigis 20 vnt. socialinių būstų: 13  vieno kambario butų, 3 dviejų kambarių butus, 3 trijų kambarių butus ir 1 keturių kambarių butą.

Tiesioginę naudą iš numatomo įgyvendinti projekto gaus mažas pajamas gaunantys Kalvarijos savivaldybėje gyvenantys asmenys ir šeimos, kurių poreikis yra išsinuomoti socialinį būstą. Netiesioginė projekto tikslinė grupė - Kalvarijos savivaldybės administracija, kurios poreikis yra didinti savivaldybės socialinės infrastruktūros patrauklumą ir socialinio būsto fondą.

Projektu siekiami rezultatai socialinio būsto fondo plėtros srityje:

  • pagerės gyvenimo sąlygos Kalvarijos savivaldybėje mažas pajamas gaunantiems asmenims (šeimoms);
  • išaugs savivaldybės gyventojų pasitikėjimas ir pasitenkinimas vietos valdžios institucijomis;
  • pagerės Kalvarijos savivaldybės įvaizdis;
  • padidės investicinės aplinkos patrauklumas vietos verslininkams.

Šiuo metu rengiami socialinio būsto pirkimo dokumentai.

Savivaldybės informacija
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai