Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius: Haroldas Arelis
VYKS KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 29-ASIS POSĖDIS

PROJEKTAS

 

Kalvarijos savivaldybės tarybos 29-ojo posėdžio,

vyksiančio 2017 m. balandžio 27 d.  10.00 val.

Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje (Laisvės g. 2, Kalvarija),

darbotvarkė

 

1.      Dėl Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. 66).

Pranešėja Laima Karpavičienė, Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė.

 

2.      Dėl Kalvarijos savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. 67).

Pranešėja Laima Kupstienė, Kalvarijos savivaldybės kultūros centro direktorė.

 

3.      Dėl Kalvarijos meno mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. 68).

Pranešėjas Juozas Ciprisevičius, Kalvarijos meno mokyklos direktorius.

 

4.      Dėl Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis" direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. 69).

Pranešėja Loreta Krasauskienė, Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis" direktorė.

 

5.      Dėl Kalvarijos gimnazijos direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos (Nr. 70).

Pranešėja Dijana Kavaliauskienė, Kalvarijos gimnazijos direktorė.

 

6.      Dėl Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos (Nr. 71).

Pranešėja Vida Šalčiuvienė, Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos direktorė.

 

7.      Dėl Kalvarijos suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos (Nr. 72).

Pranešėja Daiva Rūtelionienė, Kalvarijos suaugusiųjų vidurinės mokyklos direktorė.

 

8.      Dėl Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. 73).

Pranešėja Alė Marija Sidarienė, Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos direktorė.

 

9.      Dėl Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. 74).

Pranešėja Dalė Skrupskienė, Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos direktorė.

 

10.  Dėl Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. 75).

Pranešėja Romualda Jankevičiūtė, Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinės mokyklos direktorė.

 

11.  Dėl Kalvarijos sav. Nemunaičių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. 76).

Pranešėja Rima Šustarevienė, Kalvarijos sav. Nemunaičių pagrindinės mokyklos direktorė.

 

12.  Dėl Kalvarijos sporto centro direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. 77).

Pranešėjas Edvardas Venslova, Kalvarijos sporto centro direktorius.

 

13.  Dėl viešosios įstaigos Sangrūdos ambulatorijos vyriausiojo gydytojo 2016 metų veiklos ataskaitos, vadovo tarnybinio atlyginimo kintamosios dalies nustatymo ir veiklos užduočių bei jų vertinimo rodiklių tvirtinimo (Nr. 78).

Pranešėja Laimutė Rėkienė, VšĮ Sangrūdos ambulatorijos vyriausioji gydytoja.

 

14.  Dėl viešosios įstaigos Kalvarijos ligoninės vyriausiojo gydytojo 2016 metų veiklos ataskaitos, vadovo tarnybinio atlyginimo kintamosios dalies nustatymo ir veiklos užduočių bei jų vertinimo rodiklių tvirtinimo (Nr. 79).

Pranešėja Vilma Vaikutienė, VšĮ Kalvarijos ligoninės vyriausioji gydytoja.

 

15.  Dėl viešosios įstaigos Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo 2016 metų veiklos ataskaitos, vadovo tarnybinio atlyginimo kintamosios dalies nustatymo ir veiklos užduočių bei jų vertinimo rodiklių patvirtinimo (Nr. 83).

Pranešėja Ilona Aleksienė, VšĮ Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausioji gydytoja.

 

16.  Dėl Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. 80).

Pranešėjas Vytautas Dubinskas, Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namų direktorius.

 

17.  Dėl Kalvarijos globos ir užimtumo centro direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. 81).

Pranešėja Lina Saladuonienė, Kalvarijos globos ir užimtumo centro direktorė.

 

18.  Dėl Kalvarijos socialinių paslaugų centro direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. 82).

Pranešėja Eglė Raškauskienė, Kalvarijos socialinių paslaugų centro direktorė.

 

19.  Dėl UAB „Kalvarijos komunalininkas" vadovo 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. 97).

Pranešėjas Vytenis Micuta, UAB „Kalvarijos komunalininkas" direktorius.

 

20.  Dėl Kalvarijos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. 89).

Pranešėjas Tomas Lužanskis, savivaldybės kontrolierius.

 

21.  Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. 99).

Pranešėjas Karolis Babeckas, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus pareigas.

 

22.  Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos ir mero 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. 90).

Pranešėjas Kęstutis Bagdanavičius, savivaldybės mero pavaduotojas, atliekantis mero pareigas.

 

23.  Dėl Biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Kalvarijos savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo (Nr. 56).

24.  Dėl Kalvarijos suaugusiųjų mokyklos direktorės Daivos Rūtelionienės kasmetinių atostogų (Nr. 94).

25.  Dėl Kalvarijos sporto centro direktoriaus Edvardo Venslovos kasmetinių atostogų (Nr. 95).

26.  Dėl Kalvarijos gimnazijos direktorės Dijanos Kavaliauskienės kasmetinių atostogų (Nr. 96).

Pranešėjas Gintaras Zavistauskas, Teisės ir personalo skyriaus vedėjas.

 

27.  Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos Birutei Palionienei (Nr. 65).

28.  Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Liubavo seniūnijos Pelucmargių kaime (Nr. 85).

29.  Dėl leidimo Trakiškių kaimo bendruomenei registruoti buveinę (Nr. 86).

30.  Dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Kalvarijos savivaldybės nuosavybėn (Nr. 87).

31.  Dėl leidimo Kalvarijos globos ir užimtumo centrui pirkti tarnybinį automobilį (Nr. 88).

Pranešėjas Almantas Giraitis, Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjas.

 

32.  Dėl 2017 metų valstybinių brandos egzaminų vykdymo grupių vyresniojo vykdytojo skyrimo (Nr. 91).

33.  Dėl Kalvarijos gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo ir nuostatų tvirtinimo (Nr. 92).

Pranešėja Danutė Lisauskienė, Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėja.

 

34.  Dėl bendradarbiavimo sutarties tarp Lietuvos Respublikos Kalvarijos savivaldybės ir Baltarusijos Respublikos Vitebsko srities Vitebsko rajono (Nr. 93).

Pranešėja Aistė Lenkauskaitė, vyriausioji specialistė ryšiams su visuomene, žiniasklaida ir užsieniu.

 

35.  Dėl Kalvarijos savivaldybės 2011-2017 m. strateginio plėtros plano 2016 m. įgyvendinimo ataskaitos (Nr. 100).

36.  Dėl pritarimo projektui „Ugdymo kokybės gerinimas Kalvarijos gimnazijoje" (Nr. 101).

Pranešėja Vida Tumelienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja.

 

 

 

Mero pavaduotojas,

atliekantis mero pareigas                                                                             Kęstutis Bagdanavičius

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai