Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
„Vienareikšmiškai“ – tiksliau „nedviprasmiškai

 

Dažnas kalbėtojas vis terpia į sakinį rusišką vertinį vienareikšmiškai. Tai mados žodis. Pasiaiškinkime, kiek toks vienareikšmiškai tinka ir kokių čia gali būti gyvesnių ir tikslesnių pakaitų.

Reikšmė - tai, ką dalykas (žodis, ženklas, mostas ir pan.) žymi, reiškia, pavyzdžiui: tiesioginė, perkeltinė žodžio reikšmė (kai kam gali atrodyti, kad tinka ir prasmė), o šiaip reikšmė yra svarba, pavyzdžiui: Trąšų reikšmė (čia niekas nepasakys prasmė) žemės ūkiui. Prasmė - tai vidinis loginis turinys, pavyzdžiui: žodžio, sakinio prasmė. Reikia subtilaus pajautimo, kur geriau tinka prasmė, kur reikšmė. Tik antrąja prasmės reikšme, kai turimas galvoje tikslas, pagrindas, painiojimo nebūna, pavyzdžiui: Nėra prasmės (niekas nepasakys nėra reikšmės) taip gyventi.

Tokio reikšmių suartėjimo ir pavojaus supainioti esama ir žodžių reikšmė bei prasmė vediniuose ar dariniuose, iš kurių bene dažniausi yra vienareikšmis / vienareikšmiškas ir vien(a)prasmis / vien(a)prasmiškas. Įsidėmėtina, kad prieveiksmiai darytini tik iš priesaginių variantų, t. y. darybiškai teiktinti vienareikšmiškai ir vien(a)prasmiškai (o ne vienareikšmiai).

Dabar pamėgtas vienareikšmiškai, kaip netrukus matysime, beveik visur yra keistinas. O vietoj vien(a)prasmiškai juk paprastai sakoma nedviprasmiškai.

Plintantis vienareikšmiškai kovą su vien(a)prasmiškai ir ypač su populiaresniu nedviprasmiškai dažniausiai pralaimėtų. Juk turime daiktavardį dviprasmybė, kurio vietoje nesakome dvireikšmybė. Kokio teiginio atspalvių nesuvokę klausiame kuria prasme?, o ne kuria reikšme? Vadinasi, prieveiksmio vienareikšmiškai skleidėjai turi galvoje šį tą esmingesnio negu konkrečią vieno žodžio reikšmę - taigi labiau prasmę. Čia, matyt, stipriausiai yra paveikęs dažnas rusų kalbos prieveiksmis однозначно, pažodiškai išsiverstas vienareikšmiškai: Скажу вам однозначно: эта работа не для вас (Sakau jums atvirai / tiesiai / be užuolankų: šis darbas ne jums).

Taigi siūlytina: Lygių galimybių įstatymas vienareikšmiškai (=nedviprasmiškai; be išlygų; aiškiai) gina moterų teises; Seimo nariai vienareikšmiškai (=nedvejodami, o gal net vieningai, sutartinai) prieštaravo tokiam siūlymui; Įstatymuose viskas turi būti apibrėžta vienareikšmiškai (jeigu suprantame, kad žodžiai ten turi būti vartojami tiesioginėmis reikšmėmis, tada gerai, bet gal dar aiškiau būtų buvę: apibrėžtai, tiksliai, be dviprasmybių).

Vienareikšmiškai ypač keistai atrodo buities kalboje, kai vartojamas vietoj lietuviams įprastų pritarimo žodžių, pavyzdžiui: - Ar ligoniui patogu taip gulėti? - Vienareikšmiškai (=Patogu; Taip; Žinoma; Kodėl gi ne?); - Turbūt sunku išauginti ankstyvą daržovių produkciją? - Vienareikšmiškai (=Taip; Tikrai taip; Žinoma; Aišku; Ką ir kalbėti; Be abejo); Dainuot jūs galit - vienareikšmiškai (=tikrai; neginčytinai; neabejotinai); Kad sumažės šiemet rugių derlius - tai vienareikšmiškai (=akivaizdu; neginčijama; neabejotina; neišvengiama; nėra nė kalbos).

Kai teigiama tvirtai, vietoj vienareikšmiškai vartotini visiems įprasti prieveiksmiai tikrai, iš tiesų, iš tikrųjų, be abejo, neabejotinai ir pan., pavyzdžiui: Skiepai nuo gripo vienareikšmiškai (=tikrai; iš tiesų; iš tikrųjų) nekenksmingi; Diržas - vienareikšmiškai (=tikrai; neabejotinai) netinkama vaikų auklėjimo priemonė; Mergaitė vienareikšmiškai (=tikrai; iš tiesų; neginčytinai; neabejotinai; nepaprastai; kaip reta) talentinga.

Atsižvelgiant į kontekstą, sakomą mintį, vietoj vienareikšmiškai gali tikti ir kiti pakaitai, pavyzdžiui: Ar rasime skalūnų dujų, vienareikšmiškai (=tiksliai; kategoriškai) atsakyti negaliu; Šio dalyko mes negalime vienareikšmiškai (=tiksliai; tvirtai; nedvejodami; neklysdami) numatyti; Prieš valgant vienareikšmiškai (=būtinai) reikia plauti rankas; Jei esi aukštuomenės dama, vienareikšmiškai (=būtinai; neišvengiamai) privalai turėti madingus kailinius; Tuos abu dalykus aš vertinčiau vienareikšmiškai (=vienodai).

Kur kas rečiau girdėti vienareikšmiškai antonimas su neiginiu ne-, t. y. nevienareikšmiškai, bet ir jis dažniausiai netinka, pavyzdžiui: Jo žodžiai nuskambėjo nevienareikšmiškai (=dviprasmiškai; neapibrėžtai); Kodėl taip elgiasi, jis atsakė nevienareikšmiškai (=neaiškiai; neapibrėžtai; miglotai); Popiežiaus atsistatydinimas sutiktas nevienareikšmiškai (=skirtingai; nevienodai; prieštaringai); Nevienareikšmiškai (=Santūriai; Kritiškai) vertinu tokią politiką.

Geroje kalboje vienareikšmiškai drąsiai tinka tik kalbant apie vieną reikšmę turintį žodį, posakį ar pan., pavyzdžiui: Šį žodį suprantu vienareikšmiškai.

 

Kalvarijos savivaldybės administracijos

valstybinės kalbos tvarkytoja

Vilma Skilandienė

 

               Šaltiniai: http://www.vlkk.lt, leid. „Gimtoji kalba", 2015, Nr. 4

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE
 
Paskutinis atnaujinimas: 2015-11-04 13:38:54