Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Informacija dėl socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo

Informuojame, kad vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D-386 „Dėl Kalvarijos savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir kokybės kontrolės tvarkos aprašo tvirtinimo" patvirtintu Kalvarijos savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir kokybės kontrolės tvarkos aprašu nuo 2020 m. spalio 1  d. iki 2020 m. lapkričio 1 d. Kalvarijos savivaldybės administracijoje, el. paštu priimamasis@kalvarija.lt, priimami įstaigų, pageidaujančių teikti akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas, prašymai (dokumentai) turi būti pateikiami vienu el. pašto laišku.

Įstaigos, pageidaujančios teikti akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas Kalvarijos savivaldybėje, pateikia:

1.  nustatytos formos prašymą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro. Prašymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, pasirašytas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens;

2. įstaigos steigimo dokumentą (pvz.: įstatus, nuostatus, steigimo sutartį ir pan.);

3. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, - dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

4. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją;

5. dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis patalpomis, kurios atitinka akredituotos socialinės priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus;

6. įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę priežiūrą, pareigybių ir darbuotojų skaičiaus sąrašą;

7. įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę priežiūrą, darbuotojų išsilavinimą, nurodytą Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje, pagrindžiančius dokumentus;

8.   informaciją apie paslaugų gavėjų skaičių;

9. kitus dokumentus, pagrindžiančius įstaigos atitiktį akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimams.

Papildomą informaciją įstaigoms, pageidaujančioms teikti akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas Kalvarijos savivaldybėje, teikia Nijolė Silickienė, Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus vedėja, tel. (8 343) 24 952, el. paštu nijole.silickiene@kalvarija.lt, Rūta Kučinskienė, Kalvarijos savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, tel. (8 343) 23 904, el. paštu ruta.kucinskiene@kalvarija.lt.

Pridedama.

Kalvarijos savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir kokybės kontrolės tvarkos aprašas.

Prašymas leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą.

Teisės aktai, reglamentuojantys socialinės priežiūros paslaugų akreditavimą:

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 2, 8, 13, 15, 16, 17, 191, 20, 30, 34, 36 straipsnių, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 192, 251, 252 straipsniais įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 779 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo";

Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo";

Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros reikalavimai ir rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A1-658 „Dėl Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų patvirtinimo".

 

 

Kalvarijos savivaldybės administracijos informacija

 

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai