Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Tikslinių kompensacijų (priežiūros ir slaugos) gavėjų dėmesiui!


Asmenims, laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2013-12-31 gavusiems sumažintas slaugos išlaidų ir (ar) priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas, bus kompensuojama 10 proc. skirtumo tarp tuo laikotarpiu asmeniui paskirtos atitinkamos išmokos ir Laikinojo įstatymo (ekonominės krizės) galiojimo metu perskaičiuotos šios išmokos.

Asmenims, šiuo metu gaunantiems slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas (toliau - tikslinės kompensacijos), kompensuojamosios sumos bus išmokamos 2020 m. rugpjūčio mėnesį be atskiro asmens prašymo.

Asmenys, kuriems šiuo metu tikslinės kompensacijos nemokamos (sustabdytas ar pasibaigęs šių išmokų mokėjimo laikotarpis), jau gali teikti prašymus dėl sumažintų tikslinių kompensacijų kompensuojamos sumos išmokėjimo. Prašymai turi būti pateikti iki 2020 m. spalio 31 d., kreipiantis vėliau, ši išmoka nebus mokama. Asmenims, pateikusiems prašymus, kompensuojamosios sumos, atsižvelgus į prašymo pateikimo datą, bus išmokamos iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Jeigu asmuo, gavęs tikslinę kompensaciją 2010-2013 metais, mirė po 2020 m. sausio 1 d., ir kompensuojamoji suma jam nebuvo išmokėta, dėl kompensuojamosios sumos ne vėliau kaip iki 2020 m. spalio 31 d. turi kreiptis jo turto paveldėtojai. Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu asmuo mirė iki 2020-01-01, kompensuojamoji suma jo turto paveldėtojams nepriklausys.

Išmokėta kompensuojamoji suma neturės įtakos kitoms asmeniui pagal įstatymus priklausančioms kas mėnesį mokamoms išmokoms, taip pat skiriamai piniginei socialinei paramai.

Kreipiantis reikia pateikti:

1.    Prašymą dėl kompensuojamosios sumos išmokėjimo;

2.    Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3.    Paveldėjimo teisės liudijimą (paveldėtojams).

Dėl tikslinių kompensacijų kompensuojamųjų sumų prašome kreiptis į Socialinių reikalų skyrių (Laisvės g. 2, Kalvarija), 112 kab. Informacija teikiama tel. 8 343 24 954.

 

Kalvarijos savivaldybės administracijos
Socialinių reikalų skyrius

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai