Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis

ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „KALVARIJOS GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ATNAUJINIMAS“

Kalvarijos savivaldybės administracija ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija 2017 m. liepos 5 d. pasirašė iš Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programos lėšų bendrai finansuojamo projekto „Kalvarijos gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas" finansavimo sutartį. 2018 m. vasario 28 d. buvo pasirašyta 2018 metų finansavimo sutartis Nr. 112. Investicinio projekto įgyvendinimui buvo naudojamos valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos ir Kalvarijos savivaldybės biudžeto lėšos. Projekto įgyvendinimui Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija skyrė 126 tūkst. Eur, Kalvarijos savivaldybė - 32 tūkst. Eur. Įgyvendinus projektą, pasiektas projekto tikslas - atnaujintas Kalvarijos gimnazijos sporto aikštynas, sudarytos tinkamos fizinio ir ugdymo veiklos sąlygos, pagerinta aikštyno infrastruktūra, padidintas aplinkos patrauklumas ir prieinamumas ne tik Kalvarijos gimnazijos ugdytiniams, bet ir Kalvarijos savivaldybės bendruomenei.

Įgyvendinus investicijų projekte numatytus sporto aikštyno atnaujinimo darbus, pagerės komforto, higienos ir saugumo sąlygos, bus užtikrintos kokybiškos ugdymo paslaugos.

Rangos darbus atliko uždaroji akcinė bendrovė „Rolana".

2019 m. kovo 20 d. buvo pasirašyta papildoma finansavimo sutartis su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau - Ministerija) dėl 2017 metais pradėto Kalvarijos gimnazijos sporto aikštyno Kalvarijoje, Jono Basanavičiaus g. 16 atnaujinimo darbų (drenažo įrengimas). Drenažui įrengti, Ministerija skyrė 40 tūkst. Eur, Kalvarijos savivaldybės biudžeto lėšos - 8 tūkst. Eur.

Rangos darbus atliko uždaroji akcinė bendrovė „Sumeda".

                            

 

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus informacija

 

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai