Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Įgyvendinamas projektas „Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams“


Bibliotekos misija - tenkinti  gyventojų informacinius poreikius plėtojant paslaugas ir skatinant žinių visuomenės raidą.  Šiuo metu Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos patalpos nėra pritaikytos kokybiškai bibliotekos veiklai vykdyti: nėra salės parodoms rengti, renginiams organizuoti, edukacinei veiklai vykdyti, trūksta erdvių knygų fondui, labai mažos patalpos, skirtos  vaikams skaitytojams aptarnauti ir t. t. 

Atsižvelgdama į bibliotekos poreikius ir siekius vartotojams teikti modernias bei kokybiškas paslaugas, Kalvarijos savivaldybės administracija parengė projektą „Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams" (projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-41-0002) įgyvendinti pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas" įgyvendinimo priemonę „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą".

Projekto tikslas - pagerinti Kalvarijos savivaldybės teritorijos gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, padidinti teikiamų paslaugų įvairovę, taip išlaikant esamus bei skatinti papildomų lankytojų srautus.

Projekto uždavinys - užtikrinti būtiną infrastruktūrą, siekiant pagerinti Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kokybę.

Bendra projekto vertė 946 013 Eur, finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo ir iš savivaldybės biudžeto.

Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje įgyvendinus projektą bus išspręsta problema -- nepakankamos patalpos kokybiškoms paslaugoms teikti. Bus modernizuojamos esamos patalpos ir praplečiamos patalpos pastačius priestatą. Taip bus pagerintas Kalvarijos savivaldybės gyventojų bibliotekinis ir informacinis aptarnavimas, padidinta teikiamų paslaugų įvairovė, išlaikomi esami bei skatinami papildomi lankytojų srautai. Projektu bus siekiama modernaus Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos infrastruktūros kompleksiško atnaujinimo, pertvarkant pastato vidaus išdėstymą ir padidinant esamo pastato bendrąjį plotą. Modernizuota bus apie 600 kv. m.

Įgyvendinus projektą, Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka bus pritaikyta moderniai bibliotekinei veiklai, užtikrinant teikiamų bibliotekos paslaugų kokybę, prieinamumą, siekiant įtraukti kuo didesnę visuomenės dalį ir kuo įvairesnes tikslines grupes, išlaikyti esamus ir pritraukti naujus lankytojų srautus.

 

Projektas bus įgyvendintas iki 2019 m. gruodžio 31 d.

 

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus informacija

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai