Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Nuotraukos autorius Haroldas Arelis

Įvyko švietimo įstaigų vadovų pasitarimas


 Rugpjūčio 24 d. įvyko savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pasitarimas, kurio tikslas - aptarti 2020-2021 m. m. ugdymo organizavimo iššūkius ir galimus jų sprendimo būdus. Pasitarime dalyvavo kviestieji asmenys: meras Vincas Plikaitis, administracijos direktorius Kęstas Spūdys, direktoriaus pavaduotojas Karolis Babeckas, Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas Nerijus Šidlauskas, savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Sigutė Matulevičiūtė-Jodelienė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Rūta Kučinskienė.

 Sigutė Matulevičiūtė Jodelienė kalbėjo apie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus, kuriais nustatytos būtinos sąlygos, organizuojant ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, neformalųjį vaikų švietimą. Visus sprendimus būtina teisingai įgyvendinti.

 Švietimo įstaigų vadovai, susipažinę su naujais teisės aktais, pristatė konkrečias veiklas, susijusias su rugsėjo 1 d. švente, ugdymo proceso organizavimu 2020-2021 m. m., mokinių maitinimu, pavėžėjimu bei apsaugos priemonėmis ir jų atsargomis. Jie kartu su mokyklos bendruomene ieškos individualių, lanksčių sprendimų dėl ugdymo proceso organizavimo ypatumų konkrečioje mokykloje.

                                                                 Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

 

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai