Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis

Aptartas bendrų projektų rengimas su Oziorsko rajono savivaldybe


2017 m. lapkričio mėn. Oziorske svečiavosi Kalvarijos savivaldybės delegacija. Tuometinio vizito tikslas buvo aptarti galimas projektų rengimo galimybes pagal 2014-2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą.

2018 m. sausio 10 d. pagal 2014-2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą buvo paskelbtas 1-asis kvietimas teikti projektų paraiškas. 1-ojo kvietimo metu projektų paraiškos gali būti teikiamos pagal keturis teminius tikslus (TT) ir prioritetus. Iš jų planuojama rengti paraiškas pagal 1-ąjį TT: vietos kultūros skatinimas ir istorinio paveldo išsaugojimas. Prioritetas - istorinio ir gamtos paveldo atkūrimas ir pritaikymas, kultūros, kultūrinių tinklų kūrimo ir turizmo plėtros skatinimas. Taip pat pagal 3-ąjį TT: gero valdymo vietos savivaldos ir regionų lygmeniu stiprinimas. Prioritetas - bendradarbiavimo tarp valdžios institucijų skatinimas ir vietos bendruomenių stiprinimas.

Pagal pirmąjį prioritetą planuojama teikti projekto paraišką Kalvarijos mieste esančios, anksčiau buvusios liuteronų bažnyčios renovacijos darbams. Rengdama projektą pagal trečiąjį prioritetą, Kalvarijos ligoninė planuoja įsigyti reikiamą darbui medicininę įrangą bei atlikti paprastojo remonto darbus.

Sausio 24 d. Kalvarijos savivaldybėje lankėsi Oziorsko rajono savivaldybės (Rusija) delegacija: Oziorsko rajono savivaldybės vadovė Natalija Makreckaja (Макрецкая Наталья Ивановна), jos pavaduotoja Natalija Stroganova (Строганова Наталья Александровна), Oziorsko rajono vaikų globos namų „Viltis" direktorė Oksana Nikolajeva (Никалаева Оксана Ивановна) ir projektų koordinatorius Pavelas Elizarovas (Елизаров Павел Викторович).

Susitikimo metu buvo aptartos bendrų projektų rengimo gairės ir susitarta rengti projektus pagal aukščiau pasirinktus 1 ir 3 prioritetus. Vėliau kartu su svečiais buvo aplankyti objektai, kurie projektų vykdymo metu gaus tiesioginę naudą, t. y. buvusi Kalvarijos liuteronų bažnyčia ir Kalvarijos ligoninė.

 

Savivaldybės informacija ir nuotraukos

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai