Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis

Vyks Kalvarijos savivaldybės tarybos 49-asis posėdis


PROJEKTAS

Kalvarijos savivaldybės tarybos 49-ojo posėdžio,

vyksiančio 2018 m. lapkričio 29 d.  10.00 val.

Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje (Laisvės g. 2, Kalvarija),

darbotvarkė

 

1. Dėl įgaliojimų suteikimo Kalvarijos savivaldybės merui (Nr. 206).

2. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje" (Nr. 207).

3. Dėl Kalvarijos savivaldybės mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų (negautų pajamų) kompensavimo išimties tvarka (Nr. 213).

4. Dėl Kalvarijos savivaldybės mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų (negautų pajamų) kompensavimo išimties tvarka (Nr. 214).

Pranešėja Danutė Lisauskienė, Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėja.

 

5. Dėl J. Kubiliaus gatvės Kalvarijos mieste geografinių koordinačių keitimo (Nr. 205).

6. Dėl savivaldybės turto perdavimo Kalvarijos gimnazijai patikėjimo teise (Nr. 208).

7. Dėl Kalvarijos savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto Suvalkų g. 25-17, Kalvarijoje, pardavimo (Nr. 209).

8. Dėl leidimo Kalvarijos savivaldybės kultūros centrui perduoti negyvenamąsias patalpas Kalvarijos savivaldybės viešajai bibliotekai pagal panaudos sutartį (Nr. 217).

Pranešėjas Almantas Giraitis, Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjas.

 

9. Dėl pritarimo Kalvarijos socialinių paslaugų centro dalyvavimui projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą (Nr. 210).

10. Dėl pritarimo Kalvarijos globos ir užimtumo centro dalyvavimui projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą" (Nr. 211).

11. Dėl Gabrielės Juronytės socialinės rūpybos termino pratęsimo (Nr. 215).

12. Dėl Karolio Juronio socialinės rūpybos termino pratęsimo (Nr. 216).

13. Dėl Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų nuostatų tvirtinimo (Nr. 220).

Pranešėja Nijolė Silickienė, Socialinių reikalų skyriaus vedėja.

 

14. Dėl pritarimo universalios stacionarios rentgeno diagnostikos priemonės įsigijimui (Nr. 221).

Pranešėja Diana Varnagirytė, Socialinių reikalų skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja).

 

15. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Kalvarijos savivaldybės strateginio planavimo rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos ir jos veiklos nuostatų tvirtinimo" pakeitimo (Nr. 222).

Pranešėja Vida Tumelienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja.

 

16. Dėl Irmos Naujalienės atleidimo nuo 2018 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio (Nr. 212).

17. Dėl UAB „Kalvarijos agroservisas" mokesčių sumažinimo (Nr. 218).

18. Dėl UAB „Rimedis" atleidimo nuo mokesčių (Nr. 219).

Pranešėja Laima Trečiokienė, Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vedėja.

 

 

Meras                                                                                                                                                                                                Vincas Plikaitis

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai