Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis

Vyks Kalvarijos savivaldybės tarybos 48-asis posėdis


PROJEKTAS

 

Kalvarijos savivaldybės tarybos 48-ojo posėdžio,

vyksiančio 2018 m. spalio 25 d.  10.00 val.

Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje (Laisvės g. 2, Kalvarija),

darbotvarkė

 

 

1.      Dėl Kalvarijos savivaldybės mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų (negautų pajamų) kompensavimo išimties tvarka (Nr. 194).

2.      Dėl Kalvarijos savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo (Nr. 196).

3.      Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-100 „Dėl biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Kalvarijos savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo" pakeitimo (Nr. 197).

Pranešėja Danutė Lisauskienė, Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėja.

 

4.      Dėl UAB „Kalvarijos komunalininkas" įstatų tvirtinimo (Nr. 199).

5.      Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos ne konkurso būdu sutarties su valstybės įmone Registrų centru (Nr. 200).

6.      Dėl socialinio būsto fondo plėtros Kalvarijos savivaldybėje (Nr. 203).

Pranešėjas Almantas Giraitis, Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjas.

 

7.      Dėl Kalvarijos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo sąmatos keitimo (Nr. 193).

Pranešėjas Romas Eidukaitis, vyriausiasis specialistas gamtosaugai ir kultūros vertybių apsaugai.

 

8.      Dėl pritarimo dalyvavimui projekte „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra" (Nr. 195).

Pranešėja Nijolė Silickienė, Socialinių reikalų skyriaus vedėja.

 

9.      Dėl projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kalvarijos savivaldybėje" (Nr. 198).

Pranešėja Vida Tumelienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja.

 

10.  Dėl Kalvarijos savivaldybės 2018 metų biudžeto tikslinimo (Nr. 201).

11.  Dėl Kalvarijos savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ir savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo (Nr. 202).

Pranešėja Laima Trečiokienė, Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vedėja.

 

 

Meras                                                                                                                           Vincas Plikaitis

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai