Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
Vyks Kalvarijos savivaldybės tarybos 35-asis posėdis

Kalvarijos savivaldybės tarybos 35-ojo posėdžio,

vyksiančio 2017 m. lapkričio 3 d.  10.00 val.

Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje (Laisvės g. 2, Kalvarija),

darbotvarkė

 

1. Dėl 2018 metų mokestinio laikotarpio žemės mokesčio tarifų nustatymo (Nr. 105).

2. Dėl Kalvarijos savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymo ir savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo (Nr. 184).

3. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio (Nr. 192).

4. Dėl atleidimo nuo mokesčio (Nr. 193).

5. Dėl Kalvarijos savivaldybės 2017 metų biudžeto tikslinimo (Nr. 194).

Pranešėja Laima Trečiokienė, Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vedėja.

 

6. Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ir (ar) tabako gaminiais  automobilinėse parduotuvėse, iš kurių aptarnaujami miestelių ir kaimų gyventojai, tvarkos aprašo tvirtinimo (Nr. 183).

7. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-37 „Dėl projekto „Kompleksinis Kalvarijos miesto centrinės dalies sutvarkymas" pakeitimo (Nr. 186).

8. Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2018 metais vykdomai veiklai, tvirtinimo (Nr. 187).

9. Dėl pritarimo Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos projektui ir savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo strategijos įgyvendinimui (188).

10. Dėl keleivių vežimo kelių transportu reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais rentabilumo koeficiento nustatymo (Nr. 190).

11. Dėl pritarimo projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybėse" įgyvendinimui (Nr. 195).

Pranešėja Vida Tumelienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja.

 

12. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos nacionalinio kultūros centro Kalvarijos savivaldybės nuosavybėn (Nr. 182).

13. Dėl Kalvarijos savivaldybės 2017-2019 metų vietinės reikšmės kelių (gatvių) asfaltavimo sąrašo patvirtinimo (Nr. 185).

14. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-10-6 „Dėl pritarimo UAB „Didma" investicijoms į šilumos ūkį" pakeitimo (Nr. 196).

Pranešėjas Almantas Giraitis, Ūkio ir urbanistikos skyriaus vedėjas.

 

15. Dėl Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių rekomendacinių normatyvų tvirtinimo (Nr. 189).

16. Dėl Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų pareigybių rekomendacinių normatyvų tvirtinimo (Nr. 191).

Pranešėjas Gintaras Zavistauskas, Teisės ir personalo skyriaus vedėjas.

 

17. Dėl Kalvarijos savivaldybės gabių mokinių skatinimo programos, atrankos komisijos ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. 131).

Pranešėjas Valdas Aleknavičius, tarybos narys.

 

 

Meras                                                                                                     Vincas Plikaitis

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai