Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
Vidutinės klasės gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilio sutiktuvės Kalvarijoje

2018 m. sausio 7 d., sekmadienį, prie Nepriklausomybės paminklo, Laisvės g., Kalvarijoje, vyko vidutinės klasės gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilio sutiktuvės ir perdavimas Kalvarijos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos Jusevičių ugniagesių komandai.

Renginys prasidėjo šv. Mišiomis  Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčioje. Renginyje dalyvavo Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis, mero pavaduotojas Kęstutis Bagdanavičius, Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Karolis Babeckas, Balstogės Dambrovos (Lenkija) burmistras Romualdas Gromackis (Romuald Gromacki) ir delegacija, Štabino valsčiaus (Lenkija) viršaitis Tadeušas Drangievičius (Tadeusz Drągiewicz) ir delegacija, Kalvarijos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos (toliau - Kalvarijos PAGT) vadovas Vigitas Merkevičius ir Jusevičių, Sangrūdos bei Liubavo ugniagesių komandos, Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos delegacija, projekto komanda:  projekto koordinatorius Tomas Perkovskis (Tomasz Perkowski), projekto vadovė Rūta Kučinskienė, projekto finansininkė Ana Milevska (Anna Milewska), projekto finansininkė Alina Krušinskaitė, projekto viešųjų pirkimų specialistė Erika Juoskienė. 

Renginį sveikinimo žodžiu pradėjo Kalvarijos savivaldybės meras V.  Plikaitis. Kalvarijos parapijos klebonas Algimantas Žukauskas pašventino automobilį. Gaisrinės automobilis ne tik pašventintas, bet ir pakrikštytas. Jam suteiktas vardas Sūduvis.

Vėliau vyko iškilminga automobilio perdavimo ceremonija, kurios metu automobilio dokumentai ir rakteliai buvo perduoti Jusevičių ugniagesių komandos skyrininkui Arūnui Kučinskui. Ugniagesiams gelbėtojams buvo įteikti padėkos raštai, o ugniagesiams savanoriams pažymėjimai.

Renginyje sveikinimo žodį tarė Balstogės Dambrovos burmistras Romualdas Gromackis ir Štabino valsčiaus viršaitis Tadeušas Drangievičius.

Renginys baigėsi V. Merkevičiaus pasakojimu apie naują automobilį ir automobilio pajėgumo demonstravimu. Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 110 kuopa susirinkusius vaišino kareiviška koše ir arbata.

Daugiau renginio akimirkų rasite čia

 

Projekto „Priešgaisrinės apsaugos išteklių stiprinimas pasienio regione"  pagal bendrai finansuojamą  tarpvalstybinę programą „Interreg Lietuva ir Lenkija" viešas renginys. Projektą įgyvendina Kalvarijos savivaldybės administracija, bendradarbiaudama su Balstogės Dambrovos ir Štabino valsčiais (Lenkija). Projekto įgyvendinimo laikotarpis 18 mėn., pradėtas įgyvendinti 2017 m. sausio 1 d., projekto pabaiga 2018 m. birželio 30 d. 

Bendras projekto biudžetas - 862 470,00 Eur, iš kurių Europos regioninės plėtros fondo lėšos - 733 099,50 Eur, partnerių dalis - 129 370,50 Eur.

Kalvarijos savivaldybės administracijai tenkanti projekto lėšų dalis - 294 016,00 Eur, iš jų Europos Regioninės plėtros fondo (INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos) parama sudaro 249 913,60 Eur, 85 proc.

Projekto pagrindinis tikslas - tai bendrų savivaldybių veiksmų efektyvumo padidinimas stiprinant Lenkijos ir Lietuvos tarpvalstybinio regiono savanoriškų ugniagesių brigadų personalą ir įrangą.

Įgyvendinant šį projektą įsigytas vidutinės klasės gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis su įranga, speciali apranga ugniagesiams gelbėtojams. 2017 m. gruodžio 13 ir 15 dienomis vyko pirmosios pagalbos mokymai ugniagesiams gelbėtojams. 2018 m. sausio mėn. bus vykdomos bendros specializuotos pratybos gaisrininkams savanoriams Lenkijoje ir Lietuvoje.

 

Savivaldybės informacija

Erikos Juoskienės nuotraukos

 

Šio straipsnio turinys yra vien autoriaus nuomonė ir ji jokiu būdu neatspindi Europos Sąjungos ar 2014-2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo INTERREG V-A Lietuva-Lenkija programos Valdybos ir Jungtinio sekretoriato pozicijos.

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai