Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis

Ugdymo kokybės gerinimas siekiant mokinio pažangos


 

        Rugpjūčio 24 d. Kalvarijos gimnazijoje vyko projekto „Lyderių laikas 3" mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys „Ugdymo kokybės gerinimas siekiant mokinio pažangos". Jo tikslas - patobulinti mokytojų gebėjimus organizuoti sėkmingą šiuolaikinę pamoką.  

Kalvarijos savivaldybės kūrybinės komandos vadovė Vida Vasiliauskienė pasveikino mokytojus su nauja darbų pradžia, linkėjo kūrybinės minties, ieškojimų ir  atradimų, nuolatinio tobulėjimo.

Pranešime „Įvairių institucijų ir šeimos bendradarbiavimas bei taikomų metodų ir būdų svarba teikiant pagalbą ugdymo procese" lektorė Dalė Daiva Gasparavičiūtė, Prienų švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė ekspertė, pristatė, kaip jų rajone bendradarbiauja tėvai, mokykla, įvairios tarnybos ir institucijos. Akcentavo, kad problemas galima išspręsti dirbant kartu, sutelktai, ieškant naujų būdų ir metodų, aptarė galimus bendradarbiavimo sunkumus. Lektorė kalbėjo, kaip svarbu asmenybės emocinis stabilumas, emocinė branda. Populiariai ir plačiai lektorė aptarė įvairius žmogaus pažinimo būdus. Mokytojas juos  taikydamas gali atrasti tinkamą ryšį ir kontaktą su mokiniu, tėvais, kolegomis, lengviau išspręsti kylančius konfliktus.

Lektorė Olivija Saranienė, projekto „Lyderių laikas 3" savivaldybių kuratorė, NMVA vadovaujančioji mokyklų vertintoja, kalbėjo, kaip gerinti ugdymo kokybę siekiant mokinio pažangos. Ji rėmėsi naujausia pamokos kokybės samprata, atsiskleidžiančia Geros mokyklos koncepcijoje, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo metodikoje ir išorinio vertinimo tvarkos apraše. Aptarė mokytojo vaidmenį šiuolaikinėje pamokoje. Joje mokytojas - organizatorius, moderatorius, vertintojas. Mokytojo užduotis padaryti viską, kad mokiniai kuo daugiau dirbtų, kuo daugiau užduočių įveiktų patys. Išmoks vaikas, jei darys pats. Kito kelio nėra. Nuo mokymo priklauso mokymasis, todėl mokytojas turi nuolat tobulėti. Lektorė akcentavo, jog neretai stebint pamokas akivaizdu, kad mokytojai nepakankamai dėmesio skiria mokinių pažangos stebėjimui ir pasiekimų vertinimui, todėl nėra aišku, ko tikimasi iš mokinių, kiek kryptinga visa mokymosi veikla, kiek tinkamai parinkti mokymo metodai, priemonės ir pan. Nepaskelbus pamokos uždavinio ir nenumačius vertinimo /įsivertinimo kriterijų kyla problemų pamoką apibendrinant ir matuojant mokinių sėkmę.

Lektorė drąsino mokytojus derinti modernumo ir tradicijos santykį pamokoje, skatino rasti tas inovacijas, kurios duotų geriausią rezultatą.  Linkėjo sėkmingo darbo ir tvirtino, kad tik mokytojas geriausiai žino, su kuo jis dirba, ko mokiniui reikia ir kokie metodai efektyviausi. „Nėra nieko sudėtingo, kai darai tai, ką mėgsti"- tvirtino lektorė.

 

                                           Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos

                                           direktoriaus   pavaduotoja Nijolė Babeckienė

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai