Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis

Tarpinstitucinis pasitarimas organizuojant pagalbą vaikams ir šeimai Kalvarijos savivaldybėje


Rugsėjo 12 d. Kalvarijos savivaldybės administracijoje, Socialinių reikalų skyriaus iniciatyva, vyko pasitarimas dėl pagalbos organizavimo vaikams ir šeimai Kalvarijos savivaldybėje.

Pasitarime dalyvavo Kalvarijos savivaldybės tarybos narė, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komiteto pirmininkė Neringa Kalvaitienė, Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius Karolis Babeckas, Socialinių reikalų skyriaus vedėja Nijolė Silickienė ir vyriausioji specialistė Vilija Remeikienė, Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė) Rūta Kučinskienė, Kalvarijos savivaldybės seniūnijų seniūnai, Kalvarijos socialinių paslaugų centro darbuotojai, Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų darbuotojai, vaiko teisių apsaugos specialistai, sveikatos priežiūros ir policijos įstaigų atstovai.

Pasitarimo metu buvo aptariama ir diskutuojama dėl teisės aktų ir darbo organizavimo pasikeitimų teikiant pagalbą vaikams ir šeimoms.

Rūta Kučinskienė supažindino su vaiko globos nustatymo ir vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros teisės aktų pasikeitimais, koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašu ir jo nuostatų įgyvendinimu Kalvarijos savivaldybėje, su rengiamu Kalvarijos savivaldybės bendro darbo su šeimomis organizavimo ir koordinavimo tvarkos aprašu. Kalvarijos  savivaldybės šeimos globos namų globos centro koordinatorė Oksana Vasiliauskienė pristatė socialinės priežiūros - apgyvendinimo paslaugas asmenims (šeimoms) ir jų vaikams, paslaugas vaikus globojančioms šeimoms (šeimynoms), globėjams (rūpintojams), įtėviams ir šeimynų dalyviams, planuojantiems jais tapti pagal įtėvių ir globėjų (rūpintojų) rengimo programą, vykdomą budinčių globotojų veiklą. Kalvarijos socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkė Gitana Štramaitytė apžvelgė atvejo vadybos Kalvarijos savivaldybėje organizavimo tvarką.

 

Kalvarijos savivaldybės administracijos informacija

 

 

 

 

 


 

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai