Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis

Stažuotė Biržų rajone


2018 m. spalio 22 d. projekto „Lyderių laikas 3" Kalvarijos savivaldybės ugdymo įstaigų atstovų komanda dalyvavo stažuotėje „Mokyklų bendradarbiavimas bei mokymosi iniciatyvų skatinimas" Biržų rajono savivaldybėje.

Stažuotės programą įgyvendinti pradėjome Biržų „Aušros" pagrindinėje mokykloje. Direktorė pristatė ugdymo įstaigą, viešąsias erdves, atskirus kabinetus. Džiaugėmės išradingai demonstruojamais mokinių darbais, sukurtais dailės, technologijų ir kitų pamokų metu. Turėjome galimybę stebėti matematikos ir anglų kalbos pamokas ir jas aptarti. Bendrame pokalbyje su mokyklos bendruomenės atstovais buvome supažindinti su mokyklos veiklos planavimu, mokymosi iniciatyvomis, pristatytos bendradarbiavimo galimybės su įvairiais partneriais: Biržų krašto muziejumi, Latvijos mokyklomis, miškininkais, ūkininkais, talentingais ir žymiais buvusiais mokyklos mokiniais.

Stažuotę tęsėme Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje. Mums buvo pasiūlyta ne tik stebėti, bet kartu su mokiniais dalyvauti projektinėje veikloje - atviroje pamokoje „Rudens spalvos". Tai buvo integruota įvairių mokomųjų dalykų pamoka, skirta visiems mokyklos mokiniams. Užduotys parengtos iš gamtos ir socialinių mokslų, kalbų, menų, o norint jas įveikti teko naudotis parsisiųstomis programėlėmis į mobiliuosius telefonus. Pamokos tikslus, uždavinius, užduotis, vertinimo kriterijus, refleksijos formą rengė dalykų mokytojai, o įgyvendinti kūrybinį sumanymą padėjo  kaimo bendruomenės nariai: miškininkas, kultūros darbuotoja, bibliotekininkė, buvę mokytojai senjorai. Pamatėme akivaizdų bendradarbiavimo pavyzdį, kaip galima įgyvendinti įvairias mokymosi iniciatyvas ir strategijas, siekiant ugdymo kokybės gerinimo bei mokinių pažangos. Vieninga, sutelkta mokyklos bendruomenė, gebanti į edukacines veiklas įtraukti miestelio įstaigų darbuotojus, buvusius mokytojus savo veiklą grindžia mokykloje pripažintomis 5P vertybėmis: pagarba, pagalba, pozityviu požiūriu, pavyzdžiu, palaikymu. Pasak mokyklos direktorės, nuoseklus socialinis ir emocinis ugdymas, atsiskleidžiantis per šeimos, mokyklos, bendruomenės bei įvairių socialinių partnerių ryšius bei iniciatyvas, duoda puikių rezultatų - mokykla pripažinta patyčių prevencijos programos „Olweus" kokybės mokykla. Ir tai, be jokios abejonės, atsispindi mokinių pasiekimuose. Mokykla, turėdama tik šiek tiek daugiau negu 60 mokinių, praėjusiais mokslo metais dalyvavo visų mokomųjų dalykų olimpiadose ir laimėjo 11 prizinių vietų rajone, Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai taip pat geriausi rajone.

Mokykloje galėjome pasisemti naujų idėjų: savijautos mokykloje matavimo „Termometras", periodiškai renkamas didžiausią pažangą padariusių mokinių TOP-15, namų darbų klubas, įsteigtos nominacijos „Pažangiausiai klasei", „Pažangiausiam mokiniui".

Stažuotės tuo ir naudingos, kad gali pamatyti kolegų darbą, vertinti jų idėjas, palyginti ugdymo aplinkas bei rezultatus, ir tai, kas vertinga ir patrauklu, pabandyti pritaikyti savose mokyklose.

 

 

Nijolė Babeckienė,

Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai