Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis

Socialinės priežiūros paslaugos Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namuose


 

 

Socialinės priežiūros paslaugos, teikiant kompleksinę pagalbą besilaukiančioms moterims ir motinoms, vienoms auginančioms vaiką / vaikus iki 3 metų amžiaus, Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namuose

    Atsižvelgiant į Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-83 „Dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo", Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje". Šio projekto partneriai yra Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai.

        Projekto tikslas - sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingos perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos kūrimui ir įgyvendinimui Lietuvoje. Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai dalyvavo tarptautinio pirkimo vykdymo atvirame konkurse ir buvo atrinkti teikti socialinės priežiūros paslaugą teikiant kompleksinę pagalbą besilaukiančioms moterims ir motinoms, vienoms auginančioms vaiką / vaikus iki 3 metų amžiaus (vienas ar daugiau vaikų gali būti vyresni).

        Paslaugų tikslas - teikti socialinės priežiūros paslaugas besilaukiančioms moterims, kurios dėl įvairių priežasčių negali ar nepajėgia savarankiškai gyventi savo būste ar jo susirasti, motinoms su vaikais, neturinčioms pastovios gyvenamosios vietos, atsidūrusioms socialinės rizikos ar / ir krizinėje situacijoje, neturinčioms reikiamų motinystės bei socialinių įgūdžių savarankiškam gyvenimui. Laiku suteikus joms intensyvią kompleksinę pagalbą, vykdoma mažamečių vaikų atskyrimo nuo motinų prevencija.

       Paslaugos trukmė - 12 mėnesių. 
       Paslaugų gavėjų skaičius - 7 moterys.

Paslaugos turinys:

 • Laikino apgyvendinimo paslauga ir socialinė priežiūra teikiama vadovaujantis teisės aktų nustatytomis higienos normomis bei reikalavimais socialinės priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms;
 • Atvejo vadyba;
 • Socialinio darbuotojo konsultacijos;
 • Psichologo konsultacijos;
 • Pasirengimo savarankiškam gyvenimui mokymai;
 • Tėvystės įgūdžių ugdymas;
 • Besilaukiančios moters pasiruošimas gimdymui;
 • Naujagimių priežiūra, vaikų ugdymas, turiningo šeimos laisvalaikio organizavimas;
 • Asmeninės higienos/savitvarkos įgūdžių ugdymas;
 • Asmeninio biudžeto tvarkymo įgūdžių ugdymas;
 • Bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių ugdymas;
 • Profesinių-darbinių įgūdžių ugdymas, pagalba mokantis bei ieškant darbo;
 • Priklausomybių prevencija ir gydymo organizavimas (pagal poreikį);
 • Šeimų savipagalbos grupių organizavimas;
 • Teisinis švietimas bei teisinės pagalbos organizavimas.

 

Paslaugos finansavimas

Socialinės priežiūros paslaugos, teikiamos moterims, finansavimo šaltiniai yra:

 • ES projekto struktūrinių fondų lėšos, kurios bus pervedamos konkursą laimėjusiam teikėjui;
 • Išmokos vaikui (vienkartinė išmoka gimus vaikui, išmoka vaikui bei universali išmoka, mokama visiems vaikams);
 • Motinystės pašalpa (jei ji gaunama);
 • Socialinė pašalpa (jei ji gaunama);
 • Išlaikymas vaikui / vaikams (jeigu jis yra teikiamas).

Asmeniui, gaunančiam socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, socialinės paslaugos ir socialinė priežiūra teikiama nemokamai (taip pat ir moterims, neturinčioms pajamų).

 

Reikalingi dokumentai

 • Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti;
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 • Socialinį statusą patvirtinantis dokumentas;
 • Neįgaliojo pažymėjimo kopija;
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie SADM išduotos pažymos dėl specialiųjų poreikių nustatymo kopija;
 • Sveikatos priežiūros įstaigos pažyma (Nr.027/a);
 • VVTAĮT, policijos, seniūno informacija, pateikta raštu, dėl socialinės priežiūros paslaugų poreikio;
 • Sprendimas (forma SP-9), išduotas asmens gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos;
 • Kiti dokumentai pagal reikalingumą.

 

Dėl paslaugos teikimo prašome kreiptis: 

Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai

Alyvų g. 1, Sangrūdos k., Kalvarijos sav.

Tel. (8 343) 64 221

el. p. sangruda.globosnamai@gmail.com

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai