Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
Skelbiamos atrinktos labiausiai gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus atitinkančios paraiškos

Kalvarijos savivaldybės administracija įgyvendina Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse".

2017 m. spalio 12-30 d. vyko projektų paraiškų pateikimas Kalvarijos savivaldybės administracijai. Paraiškos turėjo būti parengtos vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano gyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Kalvarijos savivaldybėje aprašo nuostatomis (toliau - Aprašas). Paraiškas teikti galėjo Aprašo 4 punkte apibrėžtoje teritorijoje - Akmenynų, Kalvarijos, Liubavo ir Sangrūdos seniūnijose - esančios registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, kitos nevyriausybinės organizacijos.  Paraiškos turėjo būti parengtos atsižvelgiant į konkrečios išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintas prioritetines vykdytinas ir finansuotinas veiklas bei jų įgyvendinimui skirtų lėšų sumą. 2017 m. lapkričio 8-10 d. Akmenynų ir Liubavo seniūnijų išplėstinės seniūnaičių sueigos vertino pateiktas projektų paraiškas pagal Aprašo 12 punkte nurodytus kriterijus.

Atsižvelgiant į išplėstinių seniūnaičių sueigų protokolų medžiagą, pateikiama informacija apie atrinktas labiausiai atitinkančias gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus paraiškas ir joms įgyvendinti siūlomas skirti lėšų sumas.

 

Akmenynų išplėstinė seniūnaičių sueiga

Aistiškių kaimo bendruomenės projektas ,,Kalėdų laukimas", projekto vertė - 791,00 eurų.

Liubavo išplėstinė seniūnaičių sueiga

Salaperaugio kaimo bendruomenės projektas ,,Gera kartu", projekto vertė - 793,00 eurų.

 

Šiuo metu Kalvarijos savivaldybės administracija rengia projektų įgyvendinimo sutartis ir artimiausiu metu informuos kiekvieną organizaciją.

 

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus informacija

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai