Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis

Pradėtas įgyvendinti projektas „Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“


Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama direktoriaus Povilo Česonio, ir Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė, atstovaujama pirmininkės Rūtos Kučinskienės, 2019 m. sausio 23 d. pasirašė Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-04-0004 „Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas" įgyvendinimo sutartį.

Projekto tikslas - sudaryti palankias sąlygas Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijai įgyvendinti.

Projekto metu, siekiant tinkamai administruoti strategijos įgyvendinimą, bus vykdomos šios veiklos: Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingų procedūrų ir bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų ir atrankos kriterijų rengimas; Kalvarijos miesto vietos plėtros projektų vertinimas, atranka, užtikrinant vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų, reikalingų rengiant vietos plėtros projektus ir administruojant jų įgyvendinimą, stiprinimas; Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsena, vertinimas, atnaujinimas; gyvenamosios vietovės bendruomenės informavimas apie projekte numatytų veiklų vykdymo eigą ir rezultatus.

Bendras projekto biudžetas - 84 996,47 Eur, iš kurių: ES fondų lėšos - 71 856,47 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - 6 340,28 Eur, Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės lėšos - 6 799,72 Eur.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2019-01-23.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2023-08-01.

   Rūta Kučinskienė

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės pirmininkė
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai