Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
Oziorske aptartos bendrų projektų rengimo galimybės

Š. m. rugsėjo 21 d. Svetlogorske (Kaliningrado sritis) buvo surengta 2014-2020 m. Lietuvos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programos atidarymo konferencija, kurioje dalyvavo Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis ir jo pavaduotojas Kęstutis Bagdanavičius. Pagal programą numatyta skatinti ir plėsti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Rusijos pasienio regionų.

Lietuvos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 metų programa bendrus projektus iš dalies (paramos dalis sudarys 90 proc. projekto vertės) finansuos pagal keturis prioritetus. Tai vietinės kultūros pristatymas ir istorinio paveldo saugojimas, apimantis istorinio ir gamtos paveldo pritaikymą ir renovavimą, kultūros, kultūros tinklo ir turizmo vystymosi pristatymą. Antrasis prioritetas - socialinės įtraukties ir kovos prieš skurdą skatinimas, kuris apima socialinės įtraukties ir bendradarbiavimo pasienio regionuose skatinimą gerinant sveikatos, socialines ir švietimo paslaugas bei bendruomenines iniciatyvas. Parama geram vietos ir regiono vadovavimui apima bendradarbiavimo tarp viešųjų valdžios institucijų skatinimą bei vietinių Lietuvos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 metų programos bendruomenių stiprinimą. Dar vienas prioritetas - pasienio vadybos, pasienio saugumo, mobilumo ir migracijos vadybos skatinimas.

Konferencijos metu sužinota informacija paskatino imtis veiksmų, todėl lapkričio 2 d. Kalvarijos savivaldybės delegacija (Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis, mero pavaduotojas Kęstutis Bagdanavičius, tarybos narys Vitas Rusevičius, Kalvarijos savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Aistė Lenkauskaitė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Anatolijus Lesnickas, Kalvarijos ligoninės vadovas Mantas Čėsna) lankėsi Oziorsko rajono savivaldybėje, kur su jos vadovais ir atsakingais specialistais aptarė galimas projektų rengimo galimybes. Susitikimo metu išaiškėjo abiejų partnerių noras rengti bendrus projektus pagal pirmąjį ir trečiąjį prioritetus.

Pagal pirmąjį prioritetą būtų galima teikti projekto paraišką Kalvarijos mieste esančios, anksčiau buvusios liuteronų bažnyčios renovacijos darbams. Oziorsko rajono savivaldybėje taip pat gausu kultūrinių objektų, kuriuos norima renovuoti ir pritaikyti visuomenės poreikiams, tačiau partneriams dar reikia nuspręsti, kuriam objektui teikti pirmenybę.

Rengiant projektą pagal trečiąjį prioritetą Kalvarijos ligoninė turėtų galimybę įsigyti reikiamą darbui medicininę įrangą. Partneriai savo ruožtu taip pat pagelbėtų Oziorsko ligoninei, kurioje buvo išreikštas poreikis įsigyti greitosios pagalbos automobilį.

Po diskusijų administraciniame Oziorsko rajono savivaldybės pastate buvo aplankyta vietinė ligoninė, susipažinta, kokiomis sąlygomis dirba ir kaip darbą organizuoja kolegos iš Oziorsko. Taip pat buvo aplankyta kultūriniai Oziorsko miesto objektai.

 


 

Savivaldybės informacija ir nuotraukos

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai