Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
Marijampolės regiono savivaldybių atstovų susitikimas Kalvarijos savivaldybėje

Kovo 27 d. Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namuose  vyko Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001 „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje" Marijampolės regiono pertvarkos procesų ekspertės Laimutės Bagdanavičienės inicijuotas susitikimas su Marijampolės regiono savivaldybių atstovais dėl bandomųjų socialinių paslaugų.

Susitikimo tikslas - aptarti savivaldybių galimybes teikti Budinčio globotojo paslaugas savivaldybėse ir galimybę sudaryti jungtinės veiklos sutartį teikiant pasiūlymus bandomosios budinčių globotojų veiklos užtikrinimo paslaugų pirkime Marijampolės regione bei pasidalinti gerąja patirtimis tarp savivaldybių.

Atvykusius į Kalvarijos savivaldybę svečius pasveikino Kalvarijos savivaldybės mero pavaduotojas Kęstutis Bagdanavičius.

Apie Kalvarijos savivaldybėje teikiamas socialines paslaugas, šioje srityje dirbančias institucijas supažindino Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus vedėja Nijolė Silickienė. Kaip dirbama Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namuose, įžvalgomis ir planuojamomis veiklomis susirinkusius supažindino direktorius Vytautas Dubinskas. Direktoriaus pavaduotoja Alma Stankevičienė informavo apie paslaugas vaikus globojančioms šeimoms (šeimynoms), globėjams (rūpintojams), įtėviams ir šeimynų dalyviams, planuojantiems jais tapti pagal įtėvių ir globėjų (rūpintojų) rengimo programą (GIMK).

Susitikime dalyvavo Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Erika Stankevičienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja  Dovilė Burbaitė, Marijampolės socialinės pagalbos centro direktorė Vilma Ratkevičienė ir pavaduotoja Asta Klimienė, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėja Judita Simonavičienė ir šios savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Loreta Urbšienė, VšĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centro direktoriaus pavaduotoja Raimonda Matukynienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėja Simona Bikaitė ir vyr. specialistė Janina Sabaliauskienė, Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos atestuota socialinė darbuotoja (GIMK) Sandra Pautienytė, Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Ilona Šeflerienė ir Socialinės paramos skyriaus vedėja Leonora Pocevičiūtė.

 

 

 Socialinių reikalų skyriaus informacija

Vytauto Dubinsko nuotraukos

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai