Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
Linkime saugių ir džiugių švenčių!

Artėja didžiosios metų šventės.  Kad  šventinės nuotaikos netemdytų nelaimingi įvykiai, primename:

1. Kiekvienas pirotechnikos gaminys parduodamas tik su tiekėjo instrukcija lietuvių kalba. Visi pirotechnikos gaminiai parduodami tik gamintojo pakuotėmis. Kiekvienas gaminys turi turėti lipduką - banderolę, kurioje pažymėta gaminio klasė ir galiojimo laikas. Pirotechnikos gaminius su pažeista pakuote realizuoti draudžiama.

2. Pirotechnikos  gaminių nepirkite turgavietėse ar savivaldybės uždraustose vietose.

3. Prieš naudodami pirotechnikos priemonę atidžiai perskaitykite instrukciją.

4. Vienu metu uždekite tik vieną gaminį.

5. Neduokite vaikams vieniems leisti jų, būtinai dalyvaukite jas sprogdinant.

6. Nežaiskite su pirotechnikos priemonėmis.

7. Nesinešiokite jų kišenėse.

8. Nelaikykite jų šalia krosnių, radiatorių.

9. Pirotechnikos gaminių nemėtykite ir netrankykite.

10. Leiskite atviroje teritorijoje, kuo toliau nuo žmonių, kuo toliau nuo pastatų, automobilių. Leisdami tamsoje, pasišvieskite žibintuvėliu.

11. Saugokite veidą ir rankas. Sprogmens ilgai nelaikykite rankoje. Uždekite ištiesta ranka ir tuojau pat atsitraukite. Baterijas, raketas statykite tik ant lygaus, nedegaus paviršiaus. Sprogdindami raketas, vulkanus, fontanus, nukreipkite juos į viršų. Pavojų gali kelti nesuveikusios pirotechninės priemonės. Pirotechnikos gaminiams nesuveikus iš karto, daugiau nebandykite jų uždegti ir prieikite prie jų  ne anksčiau kaip po 15 minučių.  Neardykite sprogmenų, nes tai pavojinga ne tik jums, bet ir aplinkiniams.

12. Nekaupkite pirotechnikos gaminių, nes jų laikymui reikalingos tam tikros sąlygos. Jie turi būti apsaugoti nuo šilumos šaltinių, drėgmės, kitų medžiagų poveikio, galinčio išprovokuoti gedimą ir irimą.  Sprogmenys negali būti laikomi kartu su degiomis ar lengvai užsiliepsnojančiomis medžiagomis.

13. Naujųjų metų naktį gyvenamųjų būstų balkonuose nepalikite degių, staigiai užsiliepsnoti galinčių medžiagų.  Kilus gaisrui dėl neatsargiai paleistų sprogmenų, nedelsiant kvieskite ugniagesius. Nuo pirotechnikos gaminių užsiliepsnojusius daiktus, jei tai ne prietaisas su elektros įtampa, geriausia gesinti vandeniu arba gesinimui tinkamu audiniu, pavyzdžiui, veltiniu.

 

Pridedame Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM parengtą lankstinuką  „Atsargiai - pirotechnika", kuriame detaliau išdėstyti reikalavimai, kaip saugiai elgtis su pirotechnikos priemonėmis.

 

 

       Savivaldybės informacija

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai