Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis

Kalvarijos švietimo bendruomenė dirba kartu siekdama geresnių mokinių mokymosi pasiekimų


Spalio 29 d. vyko projekto „Lyderių laikas 3" mokymai savivaldybės švietimo bendruomenei (švietimo įstaigų vadovams, mokytojams, kūrybinės komandos nariams) „Mokyklų bendruomenių bendradarbiavimas siekiant gerinti mokinių pasiekimus". Renginio tikslas - mokytojų ir mokyklų vadovų gebėjimo diskutuoti apie mokymą (si) ir sėkmės kriterijus ugdymas, įgūdžių, padedančių veikti komandoje, formavimas (is).

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos lektorė dr. Rasa Nedzinskaitė susitikimą su mokyklų bendruomenių atstovais pradėjo klausimais: kokie veiksniai daro įtaką mokymosi pasiekimams, koks bendradarbiavimo lygis mano organizacijoje, kodėl mes nebendradarbiaujame. Pasyvių klausytojų nebuvo, dirbdami grupelėmis ieškojome atsakymų, argumentų, pavyzdžių, gilinomės į bendradarbiavimo ir santykių dirbant kartu klausimus.

Buvo aptartas kolektyvinis veiksmingumas - įsitikinimas, kad esam pajėgūs „tai atlikti", tikėjimas savo mokymo efektyvumu ir jo pozityvia įtaka vaiko mokymuisi. Diskutavome apie kolektyvinį profesionalumą, bendrą atsakomybę ne tik už savo, bet ir už kolegų darbo rezultatus.

Renginio pabaigoje dalyviai išsakė savo mintis, kas jiems labiausiai įsiminė, kodėl atkreipė į tai dėmesį, ką tai jiems sako apie juos pačius ir kaip tai panaudos savo veiklose. „Įdomios, nestandartinės užduotys, kai svarbu pats procesas (diskusija, darbas bendradarbiaujant), o ne vertinimas. Grupių atliktų užduočių apibendrinimas ir susiejimas su teorine medžiaga (ypač tai priimtina dirbant su suaugusiais žmonėmis). Viso seminaro metu išliko toks netikėtumo įspūdis - netikėta užduotis, netikėta veikla", - džiaugėsi/dalinosi įspūdžiais seminaro dalyvė Nijolė Babeckienė, Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja.                     

 

 

                                                                 Kūrybinės komandos informacija

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai