Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis

Kalvarijos savivaldybės ugdymo įstaigų atstovų komandos stažuotė Panevėžio rajone


2018 m. rugsėjo 21 d. projekto „Lyderių laikas 3" Kalvarijos savivaldybės ugdymo įstaigų atstovų komanda dalyvavo stažuotėje „Įvairių partnerių bendradarbiavimas, siekiant geresnės mokinių pažangos" Panevėžio rajono savivaldybėje.

Panevėžio rajono savivaldybės vicemeras pristatė švietimo situaciją rajone, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas akcentavo tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybes priimant šiandienos iššūkius mokyklai. Švietimo centro direktorė kalbėjo apie partnerystės ryšių tobulinimą per projektinę veiklą, pristatė įgyvendinamą  „Erasmus+" programos projektą „MOV-UP" („Ankstyvasis ugdymas - tvarios motyvacijos ir gyvenimiškų vertybių kūrimas"). Kaip sėkmingo bendradarbiavimo įrodymą direktorė įteikė mūsų komandai kartu su Turkijos Doga mokyklų tinklu parengtą knygą „Eksperimentuok", kuria pamokose galės pasinaudoti Kalvarijos savivaldybės mokytojai ir mokiniai. Stažuotės dalyvius itin sudomino bendri projektai su Trečiojo amžiaus universiteto studentais, kai prasmingai bendrauja kartos. Senjorai tapo skaitymo mentoriais jauniesiems mokyklų mokinukams. Kalvarijoje taip pat toks universitetas sėkmingai veikia, gerąją panevėžiečių patirtį kūrybingai galėtume pritaikyti ir savo savivaldybėje.

Panevėžio pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė dalijosi patirtimi, kaip vaikų socialiniai įgūdžiai ugdomi vykdant prevencines programas. Galėjome pasidžiaugti, kad ir Kalvarijos savivaldybės mokyklose šioje srityje dirbama kryptingai, kad yra programų įvairovė bei sudarytos sąlygos kiekvienam mokiniui dalyvauti bent vienoje ilgalaikėje prevencinėje programoje.

Stažuotė tęsėsi Panevėžio r. Velžio gimnazijoje. Gimnazijos vadovai kalbėjo apie šiuolaikinę pamoką, apie pakitusį mokytojo darbo stilių, apie mokymo tikslus, motyvaciją, pamokos vertinimo kriterijus ir kitus aktualius klausimus kiekvienam pedagogui. Daug įdomių dalykų pamatėme ir išgirdome, o idėjas siūlysime išbandyti ir pritaikyti savo mokyklose: kiekvieną savaitę nustatytu laiku apskritojo stalo diskusija darbuotojams su direktoriumi, „Direktoriaus valanda", skirta mokiniams, reguliarūs susitikimai su Tėvų klubo nariais, mokytojų patirties tobulinant ugdymo procesą sklaidos valandos. Tokių susibūrimų metu kiekvienas bendruomenės narys gali išsakyti tai, kas jam svarbu, ir gauti atsakymus į rūpimus klausimus, ieškoti kartu problemų sprendimo būdų. „Siekiant, kad mokykloje būtų visiems gera, būtina įsiklausyti į kolegų nuomonę, išklausyti mokinius, išgirsti tėvus ir jų lūkesčius," - teigė direktorius, pelnęs inovatyviausio Lietuvos mokyklos direktoriaus vardą. Visi pedagogai susiskirstę į grupes, kurių veikla apima įvairiapusį mokyklos gyvenimą. Iš grupių kilusios iniciatyvos ir siūlymai aptariami metodinėje taryboje, mokyklos taryboje, o toliau, kaip direktorius tvirtino, nutarimus jam belieka tik įforminti įsakymu. Visos inovacijos turi ateitį ir jas lengviau įgyvendinti, kai jos kyla ne „viršūnėse", o „apačiose". Velžio gimnazijos bendruomenė yra priėmusi sprendimą skambučiu fiksuoti tik pamokos pradžią, o pamoka baigiama tada, kai ją paskelbia mokytojas. Metų pabaigoje apdovanojamas didžiausią pažangą padaręs mokinys, įsteigtos įvairios nominacijos mokytojams „Metų mokytojas", „Išminties medis", pereinamasis prizas kabineto vadovui. Šiuo metu visos mokyklos ieško būdų, kaip pratinti mokinius sveikai maitintis, kaip pasiekti, kad nesuvartoto maisto būtų kuo mažiau išmetama. Velžio gimnazija nusprendė išbandyti švediško stalo privalumus, kad kiekvienas mokinys galėtų patiekalus pasirinkti, kad daržoves, salotas į lėkštę dėtųsi tokias, kokias mėgsta labiausiai. Tai puikios idėjos, kurias galima įgyvendinti ir mūsų savivaldybės ugdymo įstaigose. Reikia tik iniciatyvos, kūrybingai ieškoti galimybių ir viskas gali būti įgyvendinama.

Po pietų stažuotės programa buvo tęsiama Raguvos gimnazijoje. Mokyklos vadovai pristatė edukacines mokyklos erdves, jų panaudojimo galimybes ugdymo procese. Gimnazija šiuolaikiška, visi kabinetai aprūpinti moderniais baldais bei technologijomis, kurios tarnauja pamokos kokybei gerinti, ypač jaukiai sutvarkytos poilsio zonos. Žavėjo išskirtinis muzikos kabinetas, kuriame vaikai turi galimybę groti įvairiais instrumentais, kurti muziką kompiuterinėmis programomis. Nustebinti buvome pradinukų klase, kurioje kiekvienas mokinys gali naudotis kompiuteriu - atlikti užduotis, ieškoti informacijos, mokytis dirbti su tam tikromis programomis.

Mūsų savivaldybės mokyklų atstovėms itin rūpėjo, kaip šios gimnazijos mokiniams pavyksta pasiekti gerų matematikos pagrindinio ugdymo ir brandos egzaminų rezultatų, kai tuo tarpu pas mus tai yra silpnoji vieta. Pasirodo, gimnazija vis ieško kuo efektyvesnių ugdymo galimybių, eksperimentuoja ir tai pasiteina. Vienas iš tokių eksperimentų, kai per savaitę vieną dieną gimnazistams vyksta tik matematikos pamokos, kurias veda kartu net trys matematikos mokytojai. Tokių pamokų metu mokymosi tikslus formuluoja pats mokinys, jis gali maksimaliai įsigilinti į dalyko subtilybes, neskubėti, užduotis atlikti savo tempu, nuolat gaunant reikalingą mokytojo konsultanto pagalbą. Mokytojai, be tradicinių metodų, naudoja individualius ir grupinius projektus, mokymąsi iš patirties. Sudarytos galimybės pamokos metu naudotis įvairiomis kompiuterinėmis mokomosiomis programomis, kitais informacijos šaltiniais. Aišku, toks mokymasis be privalumų turi ir trūkumų, kitomis dienomis didėja kitų dalykų ugdymosi krūvis.

Stažuotės dalyvės refleksijos metu akcentavo, kad Panevėžio rajono mokyklų patirtimi pasidalins savose bendruomenėse ir tikėjo, kad ne viena idėja bus sėkmingai pritaikyta ir įgyvendinta, o Kalvarijos savivaldybės kūrybinės komandos vadovė padėkojo visų institucijų vadovams, priėmusiems mūsų delegaciją ir vizito metu pristačiusiems savo ugdymo įstaigų patirtis.

 

 

Nijolė Babeckienė, Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai