Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis

Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų atstovų stažuotė Vilkaviškio rajono savivaldybėje


Rugsėjo 26 d. Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų atstovų komanda dalyvavo projekto „Lyderių laikas 3" stažuotėje „Pamokos, kurioje sėkmingai ugdomos mokinių kompetencijos, tobulinimas" Vilkaviškio rajono savivaldybėje.

                      Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos darbuotojos pristatė pasirinktą darbo kryptį - „Vilkaviškio mokykla, ugdanti mokinį gyvenimo sėkmei". Tarnybos prisiimta atsakomybė: kuruoti mokytojų metodinių būrelių veiklą, nusistatant prioritetus, veiklos formas, atrasti ir parinkti lektorius, atlikti tyrimus, siekiant išsiaiškinti jiems labiausiai priimtinas darbo formas. Tai reali pagalba mokytojui, kuris nori tobulėti, priimti kolegų skleidžiamą gerąją patirtį, pagaliau pats turi idėjų, kaip ugdomąjį procesą tobulinti.

                      Vilkaviškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistės pasidalijo patirtimi bei pristatė įvairių duomenų panaudojimo įtaką mokinių pasiekimams gerinti.

                      Stažuotė tęsėsi Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje ir Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinėje mokykloje. Gimnazija didžiuojasi savo buvusių mokinių intelektualine ir finansine parama, jų įsteigtomis piniginėmis premijomis gabiems mokiniams skatinti. Tai puikus pavyzdys mūsų mokyklų bendruomenėms, kurioms taip pat reikėtų paieškoti buvusių mokinių, kviestis juos į mokyklas bendrauti ir bendradarbiauti, ieškoti rėmėjų. Gimnazijoje labai stipri mokytojų metodinė veikla, mokytojai mokosi vienas iš kito. Bendru sutarimu mokytojai nusprendė nusifilmuoti vedamas pamokas ir pamatyti save bei panagrinėti, kaip veikia geros pamokos požymiai. Metodinėse grupėse vyksta filmuotų pamokų fragmentų aptarimai, stebėtų atvirų pamokų analizė. Mokytojai, analizuodami veiklą pamokose, pradeda save kontroliuoti ir keisti.

                      Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinėje mokykloje vaikai - tai gėlės, kurios atsiskleidžia ugdant jų socialinius įgūdžius. Visa jų projektinė veikla susijusi su gyvenimiška patirtimi. Jie savo kūrybą ir meninius projektus pristato miestelio šventėse, renginiuose, Vilkaviškio savivaldybėje. Dėl to mokiniai didžiuojasi savo mokykla, joje jie gerai jaučiasi, aktyviai dalyvauja įvairiose veiklose. Svarbu nuoširdumas ir šypsena.

                      Stažuotės dalyvės refleksijos metu suprato, kad mūsų savivaldybėje būtina stiprinti metodinę veiklą, stebėti vieni kitų pamokas ir tiesiog kiekvienam mokytojui pamatyti ir norėti atsirinkti, ką kolega daro kitaip nei jis, kas jam sekasi, ką galėtų pakeisti savo darbe. Ir pagal virbaliečių tvariosios lyderystės programos nuostatas „mokytojai gali nulemti pokyčius bent vieno vaiko gyvenime". Dėl to ir verta mokytis ir keistis.

                                                                                      Švietimo ir ugdymo skyriaus informacija

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai