Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
Kalvarijos gimnazija – 2018 metų brandos egzaminų bazinė mokykla savivaldybės teritorijoje

Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D-7 „Dėl bazinės mokyklos skyrimo" Kalvarijos savivaldybės bazine mokykla 2018 m. brandos egzaminų sesijai paskirta Kalvarijos gimnazija (J. Basanavičiaus g. 16, LT-69202 Kalvarija, el. p. kalvar@kalvarija.lm.lt).

Bazinė mokykla - mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

Eksternas - asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą pagrindinės sesijos metu, prašymą iki 2018 m. vasario 24 d. pateikia savivaldybės bazinės mokyklos, Kalvarijos gimnazijos (J. Basanavičiaus g. 16, tel. (8 343) 21 060), vadovui. Pasibaigus prašymų teikimo laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios (birželio 25 d.), eksternas galės kreiptis į Kauno miesto bazinės mokyklos vadovą. Egzaminus teks laikyti pakartotinės sesijos metu (birželio 25 d. - liepos 4 d.) toje pačioje Kauno miesto bazinėje mokykloje.

Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą; profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

3. užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš 3.1-3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

3.1. Švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;

3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

4. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);

5. kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus. Pateikęs prašymą, eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą.

 

Informacija apie 2018 m. brandos egzaminus pateikta Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje www.egzaminai.lt.

Atsakymus į rūpimus klausimus galite sužinoti Kalvarijos savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriuje, telefonu (8 343) 60 622 arba el. paštu svietimas@kalvarija.lt.

 

 

Švietimo ir ugdymo skyriaus informacija

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai