Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis

ĮVYKO KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ PASITARIMAS


  Rugpjūčio 29 d. įvyko Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pasitarimas, kuriame aptarti svarbūs švietimo sistemos pokyčiai 2018-2019 m. m., 2017-2018 m. m. mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų rezultatai, 2018 m. brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai. Šių mokslo metų siekis - toliau kurti gerą mokyklą, nes gera mokykla - kelias į pažangą. Svarbiausi sėkmingos, geros mokyklos veiklos požymiai yra geri ugdymo(si) rezultatai ir sklandus rezultatų siekimo procesas (Geros mokyklos koncepcija).

  2018-2019 m. m. kiekvienos mokyklos vadovas privalo telkti mokyklos bendruomenę ugdymo kokybei gerinti, išplėsti ugdymo plano galimybes dėl kiekvieno mokinio mokymosi sėkmės, užtikrinti mokymosi pagalbą kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga, tam pasitarnaus įvestas naujas etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelis.

                     

Švietimo ir ugdymo skyriaus informacija

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai