Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis

INFORMACIJA VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖTOJAMS

Valstybinės žemės nuomos mokestis administruojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą", kitais teisės aktais.

Kalvarijos savivaldybės taryba 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-124 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo 2018 metais" nustatė valstybinės žemės, išnuomotos ne aukciono būdu arba suteiktos naudotis teisės aktų nustatyta tvarka, nuomos mokesčio tarifus 2018 metams:

1. žemės ūkio paskirties žemei (kodas 610) 1,1 procento žemės vertės;

2. gyvenamųjų teritorijų žemei (kodai 314, 327, 330, 331) 0,9 procento žemės vertės;

3. kitos, 1-2 punktuose nenurodytos, paskirties žemei 4 procentus žemės vertės.

Kalvarijos savivaldybės taryba 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-123 „Dėl žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo 2018 metais" suteikia fiziniams asmenims žemės ir ne aukciono būdu išnuomotos valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatas 2018 metais:

  • Žemės savininkams ir ne aukciono būdu išnuomotos valstybinės žemės nuomininkams (naudotojams), kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai (taikant šią nuostatą šeima laikomi sutuoktiniai, asmenys, vieni auginantys vaikus (įvaikius), ir su jais gyvenantys jų vaikai (įvaikiai, posūniai, podukros), iki jiems sukaks 18 metų, o prie darbingų asmenų nepriskiriami mokyklų mokiniai ir aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal dieninės ir nuolatinės studijų formų programas), nustatyti neapmokestinamą žemės sklypo dalį kaimo vietovėje 1,2 ha, Kalvarijos mieste - 0,16 ha.
  • Šeimoms, deklaravusioms gyvenamąją vietą Kalvarijos savivaldybėje ir turinčioms tris ir daugiau kartu gyvenančius nepilnamečius vaikus, 50 proc. sumažinti apskaičiuotus žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčius.
           Neapmokestinti valstybinės žemės nuomos mokesčiu kaimo bendruomenių nuomojamos žemės.

Fiziniai ir juridiniai asmenys žemės nuomos mokestį sumoka į Kalvarijos savivaldybės administracijos (įstaigos kodas 188751268) žemės nuomos mokesčio surenkamąją sąskaitą:

Bankas „Swedbank", AB, LT457300010078189976, banko kodas 73000.

 

Nuomos mokesčio už valstybinę žemę įmokų kodai

 

Įmokų pavadinimai

mokėjimai

įmoka

laiku nesumokėta įmoka

delspinigiai

Nuompinigiai už valstybinės žemės nuomą fiziniams asmenims

3111

3112

3113

Nuompinigiai už valstybinės žemės nuomą juridiniams asmenims

3121

3122

3123

 

Valstybinės žemės sklypų nuomotojai ir naudotojai žemės nuomos mokestį sumoka į savivaldybės biudžetą iki kalendorinių metų lapkričio 15 dienos.

Iki nustatyto termino nesumokėjus žemės nuomos mokesčio, nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną yra skaičiuojami delspinigiai.

Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną po to, kai baigiasi žemės nuomos mokesčio sumokėjimo terminas. Delspinigių dydis lygus tuo metu galiojančiam finansų ministro įsakymu patvirtintam delspinigių dydžiui.

Mokestinės nepriemokos išieškomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Žemės nuomos mokestis fiziniams ir juridiniams asmenims skaičiuojamas savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto planavimo skyriuje.

Mokesčio deklaracijos pateikiamos pagal įmonės registracijos ar fizinio asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.

Asmenims, nuomojantiems ar naudojantiems valstybinę žemę ir negavusiems žemės nuomos mokesčio deklaracijų, taip pat iškilus neaiškumų dėl žemės nuomos mokesčio deklaracijų, reikia kreiptis į Kalvarijos savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto planavimo skyrių Laisvės g. 2, Kalvarija, tel. (8 343) 60 602, el. p. angele.marcinkeviciene@kalvarija.lt.

 

Savivaldybės informacija
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai