Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
Ikimokyklinio ugdymo pedagogai dalijosi gerąja darbo patirtimi

Gegužės 25 d. Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis" ikimokyklinio ugdymo ir mokyklų jungtinių grupių priešmokyklinio ugdymo pedagogai metodinėje dienoje - pasitarime apibendrino 2017-2018 m. m. savo įstaigos Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimą, įvardijo sėkmes ir iškylančias problemas, pasidalijo gerąja darbo patirtimi, ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus ir vertinant jų individualius pasiekimus.

Pedagogai kalbėjo, jog, įgyvendinant Ikimokyklinio ugdymo programą, būtinas lankstumas, nes labai svarbu atsižvelgti į vaikų poreikius. Buvo kalbėta apie veiklų planavimą, pasiekimų vertinimą, naudojamus darbo metodus, ugdant vaikų kompetencijas, vietinės aplinkos (konteksto) panaudojimą ugdyme, bendradarbiavimą su tėvais. Pasidalijimas gerąja darbo patirtimi atskleidė tai, kad ikimokyklinio ugdymo pedagogai ne tik ugdo, užtikrina vaikų saugumą, bet ir mato, sprendžia vaiko socialines problemas. Teikiant socialinę pedagoginę pagalbą prisideda ir socialiniai pedagogai.

 

 

Švietimo ir ugdymo skyriaus informacija

Janinos Bukevičienės nuotraukos

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai