Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis

Įgyvendinamas projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigose


  Įsigaliojus Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 pakeitimams dėl smurto, patyčių prevencijos, plėtojant ir realizuojant įtraukiojo ugdymo nuostatas, didėja psichologinės pagalbos švietimo įstaigų bendruomenėms poreikis. Reaguodama į šias aktualijas, Švietimo ir mokslo ministerija papildomai skyrė 3,8 mln. Eur ES lėšų 2018 metams psichologinės pagalbos prieinamumo savaivaldybėse didinimui. Šios lėšos skiriamos per Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamą projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001. Šio projekto partnerė yra Kalvarijos savivaldybės administracija, kuri su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru 2018 m. balandžio 22 d. pasirašė Bendradarbiavimo sutartį Nr. 3ESF3-179. Sutarties tikslas - projekto veiklos „Psichologinės pagalbos teikimas", t. y. kurti ir palaikyti saugią aplinką mokykloje, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi, akademinių pasiekimų gerinimui, mažinant socialinę atskirtį bei sprendžiant iškritimo iš mokyklos problemą.

  Psichologinės pagalbos teikimui Kalvarijos savivaldybės mokyklose skirta 9 tūkst. Eur. 2018 m. spalio 16 d. Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius su psichologu pasirašė Psichologo paslaugų įsigijimo sutartį Nr. SRG-225. Psichologas konsultuos tėvus, skaitys paskaitas mokytojams. Tėvams bus organizuojami sąmoningos tėvystės grupiniai užsiėmimai, kurių metu tėvai konsultuojami, pateikiami atsakymai į jiems kylančias problemas dėl vaikų auklėjimo, ugdymo ir rengimo gyvenimui. Paskaitų mokytojams temos: emocinio intelekto ugdymas pamokose, smurto, savižudybių prevencija, streso mažinimas dėmesingo įsisąmoninimo būdu.

  Savivaldybės švietimo įstaigose projekto veiklos „Psichologinės pagalbos teikimas" bus įgyvendinamos iki 2019 m. balandžio 30 d.

 

 

                                                                                      Švietimo ir ugdymo skyriaus informacija

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai