Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
Įgyvendinamas INTERREG V-A Lietuvos–Lenkijos programos bendras projektas „Priešgaisrinės apsaugos išteklių stiprinimas pasienio regione“

Vasario 21 d. Kalvarijos savivaldybės administracijoje vyko projekto „Priešgaisrinės apsaugos išteklių stiprinimas pasienio regione" Nr. LT-PL-1R-007 partnerių darbinis susitikimas, kuriame dalyvavo Balstogės Dambrovos ir Štabino valsčių (Lenkija) delegacijos.

Projekto tikslas - sustiprinti institucijų bendradarbiavimą per sieną, siekiant plėtoti geriau integruotą ir geresnės kokybės viešąjį valdymą ir viešąsias paslaugas Lietuvos ir Lenkijos pasienio teritorijoje.

Projekto trukmė - 18 mėn. Bendras projekto biudžetas - 862 470,00 Eur, iš kurių ERPF lėšos - 733 099,50 Eur, partnerių dalis - 129 370,50 Eur.

Kalvarijos savivaldybės administracijai tenkanti projekto lėšų dalis - 294 016,00 Eur, iš jų Europos Regioninės plėtros fondo (Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos) parama sudaro 249 913,60 Eur, 85 proc.

Susitikimo metu buvo pasidžiaugta laiku įgyvendinamu projektu, įsigytais gaisrų gesinimo automobiliais su įranga, ugniagesių gelbėtojų aprangomis, įvykusiais pirmosios pagalbos mokymais, bendromis operacinėmis pratybomis Lietuvoje ir Lenkijoje. Taip pat aptartas projekto baigiamųjų konferencijų organizavimas.

Projektas bus įgyvendintas iki 2018 m. birželio 30 d.

 

Šio straipsnio turinys yra vien autoriaus nuomonė ir ji jokiu būdu neatspindi Europos Sąjungos ar 2014-2020 Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo INTERREG V-A Lietuva-Lenkija programos Valdybos ir Jungtinio sekretoriato pozicijos.

 

                                                            Savivaldybės informacija ir nuotraukos

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai