Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
Vykdomi socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kalvarijos savivaldybei 2017 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti iš valstybės biudžeto skyrė 21 525,00 eurus. Prie šių projektų finansavimo Kalvarijos savivaldybė prisidėjo 4 305 eurais. Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius 2017 m. vasario mėn. pasirašė socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams vykdyti 2017 metais skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutartis su Kalvarijos savivaldybės neįgaliųjų draugija ir VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centru, kurie pateikė paraiškas 2017 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti.

Kalvarijos savivaldybės neįgaliųjų draugijos projekto tikslas - siekti lygių galimybių žmonėms su negalia, planuojant ir vykdant tolesnę jų integraciją į visuomenę, didinti neįgaliųjų savarankiškumą, atlikti specialiųjų poreikių vertinimą ir numatyti tinkamas priemones šiems poreikiams tenkinti.

VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro projekto tikslas -  atkurti ar palaikyti regos negalią turinčių asmenų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti neįgaliųjų savarankiškumą ir užimtumą bei gerinti socialinę integraciją į visuomenę.

Projektų vertė:

1. Kalvarijos savivaldybės neįgaliųjų draugijos projektui finansuoti skirta 24 330 eurų.

2. VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro projektui finansuoti skirta 1 500 eurų.

Projektų vykdytojai - Kalvarijos savivaldybės administracija, Kalvarijos savivaldybės neįgaliųjų draugija ir VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centras.

Projektų trukmė - 12 mėnesių, nuo 2017 metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Projektų dalyvių skaičius - įgyvendinant socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus, paslaugos bus teikiamos 252 neįgaliems asmenims Kalvarijos savivaldybėje.

 

Socialinių reikalų skyriaus informacija

 

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai