Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
Gerosios patirties sklaidos seminaras „Netradiciniai ugdymo metodai, siekiant vaiko pasiekimų ir pažangos“

Balandžio 27 d. Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis" administracija organizavo pedagogų gerosios patirties sklaidos seminarą „Netradiciniai ugdymo metodai, siekiant vaiko pasiekimų ir pažangos", kuriame dalyvavo Kalvarijos savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, švietimo pagalbos vaikui specialistai.

Seminaro metu lopšelio-darželio pedagogai pristatė projektinės veiklos įgyvendinimo metodus ir būdus, etnokultūrinio ugdymo elementų panaudojimą įvairiose veiklose, jų naudą vaikui. Buvo pasidalinta patirtimi apie lopšelio-darželio bendruomenės bendradarbiavimą, siekiant vaikų pasiekimų ir pažangos, veiksmingą tėvų dalyvavimą vaikų ugdyme. Švietimo pagalbos vaikui specialistai pristatė ugdymo priemones, mokymosi būdus ir metodus ugdant vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių. Aptarta IKT panaudojimo galimybės, mokant vaikus gražios kalbos.

Glaudus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų bendradarbiavimas gerina ugdymo procesą, padeda užtikrinti efektyvesnę ugdymo kokybę.

 

                                                                             Švietimo ir ugdymo skyriaus informacija

Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai