Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
DĖL PRIĖMIMO MOKYTIS VILNIAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
 
Vilniaus lietuvių namai skelbia naujų mokinių priėmimą 2017 - 2018 mokslo metams.
 
Šiuo metu gimnazijoje pagal Bendrojo ugdymo programas ir planus mokosi 351 lietuvių kilmės mokinys iš 33 pasaulio šalių. Gimnazija turi bendrabutį. Po pamokų gimnazijoje veikia vienuolika neformaliojo ugdymo būrelių, mokiniai gali dalyvauti kultūrinėje, meninėje, sportinėje veikloje. Gimnazijoje daug dėmesio skiriama mokinių lietuvių kalbos mokymui, bendrųjų kompetencijų ugdymui, socializacijai ir integracijai į Lietuvos gyvenimą, teikiama informacinė, psichologinė, socialinė-pedagoginė pagalba, padedama mokiniams greičiau adaptuotis naujoje aplinkoje.
 
Gimnazijoje ugdymo procesas vykdomas lietuvių kalba pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas Bendrojo ugdymo programas. Vaikai visiškai nemokantys lietuvių kalbos jos mokosi išlyginamojoje klasėje, kurioje per vienerius metus išmokstama lietuvių kalbos ir toliau sėkmingai gali tęsti mokslus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas Bendrojo ugdymo programas.

Į Vilniaus lietuvių namų gimnaziją priimami:
 
-iš užsienio atvykstančių/ parvykstančių lietuvių vaikai;
-ne Lietuvoje gyvenančių lietuvių vaikai;
-lietuvių kilmės tremtinių ir politinių kalinių palikuonys ir užsieniečiai.
 
Mokiniai, negyvenantys Vilniuje, yra apgyvendinami bendrabutyje ir maitinami nemokamai. Sėkmingai gimnaziją baigusiems mokiniams išduodamas brandos atestatas, suteikiantis teisę ir toliau mokytis Lietuvos aukštosiose mokyklose, profesinio mokymo mokyklose.

Informacija visais klausimais teikiama:
 
Direktorius Gintautas Rudzinskas, tel. +370 5 269 5173 el. p. direktorius@lnamai.lt,
 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Balčiunienė, tel. +370 5 269 5473,
el. p. vilma.balciuniene@lnamai.lt,
 
Socializacijos skyriaus vedėja Ineta Baublienė, tel. +370 5 269 5473,
el. p. ineta.baubiniene@lnamai.lt,
 
Raštinės vedėja Ilona Smalskienė tel. +370 5 269 5173, el. p. ilona@lnamai.lt,
 
bendruoju gimnazijos el. p. rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt arba adresu Dzūkų g.
43, LT-021 16 Vilnius, Lietuva
 
Daugiau informacijos apie gimnaziją galima sužinoti interneto svetainėie www.lieluviunamai.vilnius.lm.lt
 
 
Vilniaus lietuvių namų informacija
 
 
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai