Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
Darbo užmokestis

 

Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

Eil.
Nr.

Pareigybės
pavadinimas

Dirbančiųjų skaičius (etatai)

2015 m., eur

 

Karjeros valstybės tarnautojai

1.

Skyriaus vedėjas

12

 1071,95

2.

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

4

949,65

3.

Seniūnas

3

 939,43

4.

Vyriausiasis specialistas

31

 799,33

 

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis

5.

Vyriausiasis specialistas

6

 511,5

6.

Vyresnysis specialistas

3

 461,5

7.

Specialistas

6,5

 524,31

8.

Raštvedė

4

 381,63

9.

Vairuotojas

2

 426

10.

Valytoja

2,5

 350

11.

Darbininkai

7

 350

Eil.
Nr.

Pareigybės
pavadinimas

Dirbančiųjų skaičius (etatai)

2016 m. II ketvirčio, eur

 

Karjeros valstybės tarnautojai

1.

Skyriaus vedėjas

11

1087,59

2.

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

4

949,65

3.

Seniūnas

3

 939,43

4.

Vyriausiasis specialistas

29

836,37

 

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis

 5.

Vyriausiasis specialistas

6

526,88

 6.

Vyresnysis specialistas

3

523,04

 7.

Specialistas

5,5

518,95

 8.

Raštvedė

4

400,38

 9.

Vairuotojas

2

 426

 10.

Valytoja

2,5

 380

 11.

Darbininkai

7

 380

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-04 16:01:33