Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
Darbo užmokestis

 

Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

Eil.
Nr.

Pareigybės
pavadinimas

Dirbančiųjų skaičius (etatai)

2017 m., eur

 

Karjeros valstybės tarnautojai

1.

Skyriaus vedėjas

12

 1101,81

2.

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

3

992,42

3.

Seniūnas

3

 858,73

4.

Vyriausiasis specialistas

32

 716,13

 

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis

5.

Vyriausiasis specialistas

6

 552,64

6.

Vyresnysis specialistas

3

 543,25

7.

Specialistas

5,5

 563,73

8.

Raštvedė

4

 439,90

9.

Vairuotojas

2

437.24

10.

Valytoja

2,5

 380

11.

Darbininkai

7,75

 380

Eil.
Nr.

Pareigybės
pavadinimas

Dirbančiųjų skaičius (etatai)

2018 m. I ketvirčio, eur

 

Karjeros valstybės tarnautojai

1.

Skyriaus vedėjas

12

1172,10

2.

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

3

1031,03

3.

Seniūnas

3

 909,48

4.

Vyriausiasis specialistas

33

829,54

 

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis

 5.

Vyriausiasis specialistas

6

601,20

 6.

Vyresnysis specialistas

3

569,89

 7.

Specialistas

5,5

594,35

 8.

Raštvedė

4

491,58

 9.

Vairuotojas

2

540,93

 10.

Valytoja

2,5

400

 11.

Darbininkai

7,75

 400

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-22 14:35:55