Kalvarijos savivaldybė

Spausdinti
Autorius Haroldas Arelis
Vyriausiasis specialistas (civilinei saugai ir karo prievolei)

 

Vyr. specialistė Dainutė Sinkevičiėnė
 

 8 (343) 60 612

mob. 8 65 542 561

dainute.sinkeviciene@kalvarija.lt

 

ŽIEMOS LINKSMYBĖS IR PAVOJAI 

Kad mokiniai džiaugtųsi artėjančios žiemos malonumais ir nepatirtų pavojų, lapkričio 10 d. Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinėje mokykloje vyko prevencinė pamoka „Žiemos linksmybės ir pavojai" 1-5 kl. mokiniams.  Buvo demonstruojamas filmas apie žiemą tykančius pavojus. Po to mokiniai dalyvavo viktorinoje. Užduotys buvo diferencijuotos pagal mokinių gabumus. Pirmos klasės mokiniai spalvino piešinius, kuriuose atsispindėjo linksmi ir pavojingi įvykiai žiemą. Patys geriausi buvo apdovanoti Kalvarijos savivaldybės administracijos dovanėlėmis, o visiems  viktorinos dalyviams buvo išdalinti atšvaitai.

Atšalus orams ir padengus vandens telkinius ledu, mokiniai prisimins saugaus elgesio ant ledo taisykles ir mielai pramogaus.


SKELBIAMAS KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANO PROJEKTO VIEŠASIS SVARSTYMAS

Vadovaudamasi Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1-70 „Dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo" patvirtintų rekomendacijų 8 punktu, Kalvarijos savivaldybės administracija skelbia viešą Ekstremalių situacijų valdymo plano projekto svarstymą.

Viešojo svarstymo trukmė - trys savaitės nuo paskelbimo dienos.

Pastabas ir siūlymus teikti el. p. sauga@kalvarija.lt.

Kalvarijos savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo plano projektas. Spausti čia.

 

AKIMIRKOS IŠ RENGINIO „BŪK SAUGUS PRIE VANDENS"

Birželio 27 d.  viešojoje įstaigoje „Gintaro poilsiavietė" I  pamainos stovyklautojams vyko renginys „Būk saugus prie vandens". Apie saugų elgesį prie vandens pasakojo bei skęstančiųjų gelbėjimo būdus demonstravo Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos specialistai,  pirmosios pagalbos mokymus pravedė Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojai, Kalvarijos savivaldybės administracija dalijo parengtus lankstinukus apie vasarą kylančius pavojus bei būdus jų išvengti. Toks renginys numatytas ir kitose stovyklos pamainose.

 
 
KALVARIJOS SAV. AKMENYNŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE VYKO VIKTORINA
„SAUGŪS IR SVEIKI" 

Kiekvienas iš mūsų nori matyti vaikus saugius ir sveikus. Tačiau pavojai vaikų tyko visur: supančioje aplinkoje, gatvėje, kelyje, gamtoje, prie vandens telkinių. Kartais patys vaikai elgiasi neatsakingai, pamiršta saugaus elgesio taisykles įvairiose gyvenimo situacijose.

Siekiant saugoti vaikų gyvybes ir priminti, kad, būdamas saugus, būsi sveikas, balandžio 7 d. Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinėje mokykloje vyko renginys. 5-8 klasių mokiniai dalyvavo žmogaus saugos vyr. mokytojos G. Palšienės surengtoje viktorinoje „Saugūs ir sveiki".  Mokiniai prisiminė civilinės saugos signalus, eismo saugos priemones, sužinojo, kaip suteikti pirmąją pagalbą perkaitusiam žmogui, gamino ženklus, žaidė žaidimą „Atspėk be žodžių", minė mįsles, susijusias su transporto priemonėmis bei įvairiais gamtos reiškiniais.

Kalvarijos savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė D. Sinkevičienė supažindino mokinius su saugaus elgesio prie vandens telkinių ir vandenyje taisyklėmis.

Už puikias žinias Kalvarijos savivaldybės administracija mokinius apdovanojo USB atmintukais bei atšvaitais. O mokytoja G. Palšienė įteikė mokiniams padėkas,  rašymo priemones bei užrašų knygutes.

 

CIVILINĖS SAUGOS PAMOKĖLĖ „BŪK SAUGUS IR SVEIKAS“

2016 m. lapkričio 9 d. Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje „Žilvitis" vyko civilinė saugos pamokėlė. Pamokėlės metu buvo kalbama apie supančioje aplinkoje esančias pavojingas vietas ir jose gresiančias  nelaimes. „Kiškučių", „Peliukų" ir „Ežiukų" grupių priešmokyklinukai,  žiūrėdami plakatus, aptarinėjo, kaip reikia saugiai elgtis gatvėje, prie ir ant vandens telkinio, statybų aikštelėje, miške.

Vaikai žiūrėjo  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento sukurtus filmukus apie ugnies daromą žalą, saugų elgesį miške, pievoje, vandenyje ir namuose. Po to dėliojo dėlionę iš detalių, kuriose buvo vaizduojami pavojingi ir nepavojingi daiktai, aiškinosi, kaip saugiai jais naudotis. Pamokėlės pabaigoje, kad  darželinukai jaustųsi saugesni, buvo išdalyti atšvaitai.

 

 

 
EVAKAVIMO PRATYBOS MOKYKLOSE
 
Rugsėjo 29 d. Kalvarijos gimnazijoje vyko civilinės saugos funkcinės pratybos. Pratybų tema „Informacija apie pavojingų sprogstamų medžiagų padėjimą gimnazijos II aukšto tualeto patalpose". Pratybose dalyvavo 700 mokinių, mokytojai bei aptarnaujantis personalas.

 

 

Rugsėjo 30 d. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinėje mokykloje surengtos civilinės saugos pratybos „Mokinių ir darbuotojų evakuacija iš mokyklos patalpų“. Pratybose dalyvavo 129 mokiniai, 15 mokytojų ir 8 aptarnaujančio personalo darbuotojai.

 

 

Spalio 28 d. evakavimo pratybos vyko taip pat Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinėje mokykloje ir Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijoje.

 

TEISĖS AKTAI

           

           Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema     

 

KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIAI

Kalvarijos savivaldybės kolektyvinės apsaugos statiniai

Kolektyvinės apsaugos statiniai ir jų žymėjimas

 

SAUGAUS ELGESIO VANDENYJE IR ANT LEDO TAISYKLĖS

 

CIVILINĖS SAUGOS REKOMENDACIJOS

 

METODINĖS REKOMENDACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SUBJEKTAMS EKSTREMALIOS SITUACIJOS ATVEJU

 

ATMINTINĖS    

 

CIVILINĖ SAUGA ŪKIO SUBJEKTE (KITOJE ĮSTAIGOJE)

 

CIVILINĖS SAUGOS MOKYMAI

 

 

Klausytojų kategorijos ir mokymo programos

 

Marijampolės apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje  

 

1. Savivaldybių, ūkio subjektų ekstremalių situacijų operacijų centrų nariai:

1.1.Savivaldybių, ūkio subjektų ekstremalių situacijų operacijų centrų narių įvadinio civilinės saugos mokymo programa;

1.2.Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų veiklos organizavimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa.

2. Ūkio subjektų ir įstaigų, teikiančių formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugas, vadovai arba jų įgalioti asmenys:

2.1. Ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose nuolat ar laikinai būna žmonių ir kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programa.(> 100 žmonių);

2.2. Ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose nuolat ar laikinai būna žmonių, vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programa;

2.3. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa;

2.4. Civilinės saugos pratybų rengimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa;

2.5. Gyventojų apsaugos ekstremaliųjų situacijų atvejais organizavimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa.

3. Ūkio subjektų ir įstaigų, kurie pagal vykdomos veiklos pobūdį yra skirti visuomenės poreikiams ir kuriuose vienu metu būna daugiau nei 100 žmonių, įskaitant aptarnaujantį personalą bei lankytojus, vadovai arba jų įgalioti asmenys:

3.1. Ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose nuolat ar laikinai būna žmonių ir kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programa (>200 žmonių);

3.2. Ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose nuolat ar laikinai būna žmonių, vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programa;

3.3. Gyventojų apsaugos ekstremaliųjų situacijų atvejais organizavimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa.

4. Apdirbamosios gamybos (pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) (Žin., 2007, Nr. 119-4877) ūkio subjektų, kai juose dirba 50–100 žmonių, vadovai arba jų įgalioti asmenys:

4.1. Gamybinės paskirties ūkio subjektų vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programa;

4.2. Gyventojų apsaugos ekstremaliųjų situacijų atvejais organizavimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa.

5. Ūkio subjektų ir įstaigų, teikiančių apgyvendinimo paslaugas (viešbučiai, moteliai, svečių namai), kuriose vienu metu gali gyventi 20–100 žmonių, vadovai arba jų įgalioti asmenys:

5.1. Ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose nuolat ar laikinai būna žmonių, vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programa;

5.2. Gyventojų apsaugos ekstremaliųjų situacijų atvejais organizavimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa.

6. Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojai, atsakingi už civilinę saugą:

6.1. Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų, atsakingų už civilinę saugą, įvadinio civilinės saugos mokymo programa;

6.2. Gyventojų apsaugos ekstremaliųjų situacijų atvejais organizavimo tęstinio civilinės saugos mokymo programa. 

INFORMACIJA APIE LIKUSIUS NUO KARO SPROGMENIS

Kalvarijos savivaldybėje nuolat randama įvairių sprogmenų.

 

Dar ir šiandien Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdant įvairius žemės ūkio darbus, statant ar rekonstruojant pastatus ir įrenginius, randama sprogmenų ne tik nuo I, bet  ir nuo II pasaulinių karų bei Sovietų okupacijos laikų. Dažnai aptinkamos nesprogusių aviacinių bombų, artilerijos sviedinių, minosvaidinių, prieštankinių ir priešpėstinių minų, šovinių, granatų, raketų. Sprogmenys nuo ilgo buvimo žemėje darosi dar pavojingesni nesaugesni. Neatsakingas ir neatsargus elgesys su senais sprogmenimis gali būti didelės nelaimės priežastimi.

 

Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos batalionui priklauso Sprogmenų neutralizavimo kuopa, kurios uždavinys – neutralizuoti rastus sprogmenis.

 

Radę sprogmenį ar daiktą panašų į sprogmenį:

 

Nelieskite.

 

Perspėkite dėl sprogmens esančius šalia.

 

Pažymėkite rasto sprogmens vietą.

 

Skambinkite 112 arba praneškite policijai.

 

Saugiai atsitraukę, laukite pagalbos.

 

Užterštos sprogmenimis teritorijos gali būti pažymėtos ženklais. Pamačius ženklais aptvertą teritoriją eiti griežtai draudžiama.


 

 INFORMACIJA APIE AFRIKINĮ KIAULIŲ MARĄ

  

 
Paskutinis atnaujinimas: 2017-11-13 13:46:51